8 Δεκεμβρίου 2014

Απάντηση Διοίκησης ΔΕΗ σε Μπασιάκο για διευκολύνσεις σε Αγροτικό Ρεύμα

Σχετικά: Η υπ΄αριθ. 3677/15-10-2014 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος.


Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης θα θέλαμε να θέσουμε υπ όψιν σας τα εξής:
Περίληψη : Παροχές διευκολύνσεων στους Αγρότες για την εξόφληση των λογαριασμών τουςΗ ΔΕΗ εδώ και χρόνια έχει αποδείξει στην πράξη την κοινωνική της ευαισθησία και υπευθυνότητα μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, όπως είναι για παράδειγμα η υιοθέτηση νέου Κανονισμού Διακανονισμών, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται οι πελάτες (οικιακοί, εμπορικοί, ευπαθείς ομάδες κλπ) και το βαθμό συνέπειάς τους στην εξόφληση των λογαριασμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση και η πιο ευνοϊκή μεταχείρισή τους, ως απάντηση των αυξανομένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην περίοδο της ύφεσης που διανύουμε.
Επιπρόσθετα η ΔΕΗ, το Μάρτιο του 2013 και πριν την έκδοση του νέου Κώδικα Προμήθειας, προκειμένου να διευκολυνθούν ακόμη περισσότερο οι πελάτες της στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, με νέα Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, επικαιροποίησε τον υφιστάμενο Κανονισμό της για τους διακανονισμούς των λογαριασμών ρεύματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των νοικοκυριών.

Πέραν όμως των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ είναι σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με κοινωνικούς φορείς για την επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όποτε αυτά παρουσιάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικές περιπτώσεις αιτημάτων πελατών της, καθώς και φορέων που τους εκπροσωπούν για διακανονισμό οφειλών, λόγω αντικειμενικών αδυναμιών, αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή από τα τοπικά μας Καταστήματα, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον Κανονισμό της Επιχείρησης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους αγροτικούς πελάτες, για τους οποίους γίνεται αναφορά στην υπόψη Ερώτηση, ανέκαθεν γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται διευκολύνσεις στην εξόφληση των λογαριασμών τους, με επαναλαμβανόμενες ειδικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξαρτήτως των ανωτέρω διευκολύνσεων που παρέχονται στους αγροτικούς πελάτες, ούτως ή άλλως για την ηλεκτροδότηση και τιμολόγηση των αγροτικών εγκαταστάσεων έχει θεσπιστεί μία ιδιαιτέρως ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική, η οποία πέραν της επιδότησης των δαπανών κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων προβλέπει ειδικά ευνοϊκά (μειωμένα) τιμολόγια για τους αγρότες σε σχέση με τα γενικά τιμολόγια.    

Τέλος, η Διοίκηση και τα Στελέχη της ΔΕΗ, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, διαχειρίζονται το θέμα της ρύθμισης των οφειλών με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξαντλώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από τις εσωτερικές ρυθμίσεις και κανονισμούς της Επιχείρησης, με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των πελατών της.
Με τιμή,
Αρθούρος Ζερβός

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  ΔΕΗ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin