Ζεμενό-Δίστομο (Κίρφη)            O22: Το Μαλόκεδρο (Juniperus foetidissima)χαρακτηριστικό είδος κέδρου της ορεινής ζώνης

Από τον ώμο θα ακολουθήσουμε πετρώδη ράχη, στα δεξιά μεγάλης ρεματιάς, θα περάσει κοντά από λείψανα αρχαίων οχυρώσεων και παλιά μαντριά και θα καταλήξει στο ύψος του Διστόμου.

Η διαδρομή O22 Ζεμενό-Δίστομο περιλαμβάνεται στην εφαρμογή topoguide.

Για συσκευές Android, κατεβάστε το Παρνασσός topoguide από το Play Store.
Για Συσκευές iPhone και iPad κατεβάστε το Topoguide Greece και ζητείστε την περιοχή Παρνασσός από την ομάδα της Στερεάς Ελλάδας.

Η εφαρμογή παρέχει ενεργητική πλοήγηση κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και έναν πλούσιο οδηγό στη γεωγραφία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής.

Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στο χάρτη αποτελούν διαδραστικές πηγές πληροφορίας της εφαρμογής: στο πεδίο, κάθε σημείο προβάλλεται αυτόματα στην οθόνη όταν το πλησιάζουμε και μας οδηγεί στο σχετικό λήμα του ψηφιακού οδηγού που περιέχεται στην εφαρμογή.