19 Σεπτεμβρίου 2020

Έργα στους παιδικούς σταθμούς Αράχωβας και ΔιστόμουΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΤΟΥ Α' & Β' ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ1. Ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΤΟΥ Α' & Β' ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» με προϋπολογισμό 149.999,79 Ευρώ με ΦΠΑ 24% .

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 88.096,00 Ευρώ (δαπάνη εργασιών), 16.019,28 Ευρώ ΓΕ και ΟΕ , 15.752,29 Ευρώ απρόβλεπτα , 900,00 ευρώ δαπάνη κατά αποκοπή και 200,00 ευρώ αναθεώρηση , σύνολο 120.967,57 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %.

18 Σεπτεμβρίου 2020

Ιανός, ο Ρωμαίος θεός με καταγωγή από τα Φάρσαλα…(Θεσσαλία)

                                 

Ο διπρόσωπος αλλά όχι υποκριτής θεός, Ιανός.

 

Συναντάμε διάφορες εκδοχές και μύθους για την καταγωγή του. Μία εξ αυτών, θέλει τον Ιανό να κατάγεται από την Θεσσαλία, πριν εξοριστεί στη Ρώμη.

Αρχαίος θεός της Ιταλίας, o Ιανός, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες θεοί, που έκαναν «καριέρα», μετά την μετακόμισή τους από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ίσως λόγω αυτής της καταγωγής του, δέχθηκε κατά τους μεταγενέστερους χρόνους την επίδραση της διπλής μορφής του Έλληνα Ερμή ή ίσως τον κουβαλούσε ήδη εντός του.

Δεν τον συναντάμαι σε άλλες θρησκείες. Την Ρώμη, την «κατέκτησε» δια του Ρωμύλου, αυτός τον εισήγαγε στην πόλη της Ρώμης όπου και διατήρησε την αίγλη του, μέχρι την επικράτηση του χριστιανισμού, έως και τον 4ο μ.Χ αιώνα.

Κατά την λαϊκή παράδοση υπήρξε ο αρχαιότερος βασιλιάς της χώρας και βασίλεψε κατά τον Χρυσό αιώνα του Λατίου (Latium) και θεοποιήθηκε μετά τον θάνατό του.

Αυτός πρώτος, φιλοξένησε τον Κρόνο, στη χώρα του και διδάχθηκε από τον θεό, την γεωργία και πολλές άλλες τέχνες, μεταξύ των οποίων η ναυπηγική και η χάραξη νομισμάτων. Ίσως γι ΄αυτό η μορφή του συναντάται σε πολλά νομίσματα πόλεων της Ιταλίας και ειδικά της Ρώμης, καθώς επίσης και σε πολλά μετάλλια.

   

Πηγή φωτογραφίας: εγκυκλοπαίδειες

Θεός των δημοσίων πυλών, από τις οποίες διέρχονταν οι κύριες οδοί στην πόλη. Ίσως γι΄αυτό αργότερα, ονομάσθηκε Janus και κάθε θολωτή θύρα. (από τη ετρουσκική λέξη Janua, που σήμαινε θύρα).Τόσο η ετρουσκική λέξη Janua, όσο και το προσωνύμιο του, ως Ιανός «Κυρίνος» (αρχικά θεός των Σαβίνων, οι οποίοι διέμεναν δίπλα στον ποταμό Τίβερη), φανερώνουν πως οι Ρωμαίοι ενσωμάτωσαν αρκετές θεότητες στο λατρευτικό τους σύστημα και επηρεάστηκαν ταυτόχρονα από τις αντιλήψεις λαών όπως οι Ετρούσκοι και οι Σαβίνοι.

«Μεγάλη πόρτα θα διαβείς!», λένε όλοι οι λαοί του κόσμου, εννοώντας κυριολεκτικά και μεταφορικά την διέλευση, την μετάβαση από μια υφιστάμενη κατάσταση σε κάποια νέα.

Τον συναντάμε στη γέννηση, στο γάμο, στο θάνατο, σε όλες τις ανθρώπινες μεταβάσεις. Όπου υπάρχει μια καινούρια αρχή, μια έναρξη, με την οποία ο άνθρωπος μεταβαίνει από μια  πρότερη κατάσταση σε μία άλλη, σε μία νέα, εκεί συναντάμε πρώτο και καλύτερο το Ιανό. Νέος τρόπος ζωής, νέος τόπος διαμονής ,νέος τρόπος ύπαρξης!

Το αρχαίο Ιερό του στην Αγορά, το οποίο είχε χτίσει ο βασιλιάς Νουμάς, είχε την μορφή διπλού τόξου, και έτσι απεικονίζεται σε νόμισμα της περιόδου του Νέρωνα.

 

Πηγή φωτογραφίας: εγκυκλοπαίδειες

Σε όλες τις δημόσιες πύλες και διασταυρώσεις, υπήρχαν ιερά Του. Προστάτης όσων έφευγαν και όσων επέστρεφαν στην πόλη, γι΄ αυτό και σύμβολά του, το κλειδί, η ράβδος και η απεικόνιση με δύο αντιθέτων διευθύνσεων, πρόσωπό Του.

Στο Ιερό της Αγοράς, το άγαλμα του, το ένα πρόσωπό του είχε κατεύθυνση την Ανατολή και το άλλο τη Δύση, προς τις δύο όψεις του τόξου, όπως ήταν και ο ναός.

Στις μεταγενέστερες χριστιανικές εκκλησίες το Ιερό «κοιτά» πάντα την Ανατολή και η Κύρια Πύλη τη Δύση.

Λέγεται επίσης πως οι θύρες του Ναού της Αγοράς, ήταν ανοιχτές σε περιόδους πολέμων και κλειστές όταν επικρατούσε ειρήνη. Σαφής και πειστική ερμηνεία για αυτή την συνήθεια δεν υπάρχει. Ήταν κλειστές σε περίοδο ειρήνης, ίσως για να φυλάσσετε ως ακριβός θησαυρός, η ειρήνη εντός του. Παρά το γεγονός της φύλαξής της όμως και για 11 αιώνες εώς και τον 4ομ.Χ αιώνα, 10 φορές μόνο και μάλιστα για μικρό χρονικό διάστημα, έκλεισαν, οι θύρες του ιερού Του. Από αυτήν ακριβώς την συνήθεια, που κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί σύνδεση με την παναρχαία επίσης συνήθεια των ανθρώπων , τον πόλεμο, να προήλθε λανθασμένα, ο χαρακτηρισμός του ως πολεμικός Θεός.

Το ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι θεωρούνταν ο θεός πάσης αρχής ή έναρξης ή μετάβασης, (της ημέρας, του μήνα, του έτους κλπ), γι΄ αυτό τον συναντάμε και ως Matutinus Junonious, έχοντας ως μέρες εορτής τις Καλένδες που εορταζότανε τον πρώτο μήνα του έτους, δηλαδή τον Januarious (Ιανουάριο), εξ αιτίας του οποίου (Ιανός: Janus) ονομάσθηκε έτσι, o συγκεκριμένος μήνας. Εκτός επίσης από την 1η του Ιανουαρίου, γιορταζότανε και την 1η του κάθε μήνα.

 

Πηγή φωτογραφίας: εγκυκλοπαίδειες

 Από το δεύτερο ουσιώδες στοιχείο του χαρακτήρα του, του αποδόθηκε το προσωνύμιο «πατέρας του χρόνου», καθώς σε κάθε είδους δέηση ή θρησκευτική τελετή, σε αυτόν πρώτα γινόταν ειδική μνεία και το όνομά του, ήταν το πρώτο στον «κατάλογο των Θεών», με δεύτερο αυτό του Δία, όπου φέρει το επίθετο Divom Deus, «θεός των θεών».

Αρχικά, όπως είπαμε, τα ιερά του ήταν δίτοξα ή διμέτωπα, αργότερα δε έγιναν τετραμέτωπα και υπήρξαν πολυάριθμα και όλα με αγάλματα, με ποιο γνωστό το επίχρυσο άγαλμα, δώρο του Αυγούστου. Δυστυχώς όμως αγάλματα των Ιερών του δεν έχουν διασωθεί και την μορφή του, την γνωρίσαμε μέσα από την απεικόνισή του στα νομίσματα και τα μετάλλια.

 

Αποκρυφισμός

Στην αρχαία μυσταγωγία, ο Ιανός συμβολίζει την υπέρτατη στο χρόνο, αμετάβλητη αρχή του Σύμπαντος, στην οποία το παρελθόν και το μέλλον, είναι ένα και το αυτό.

Στις εκ διαμέτρου αντίθετα βλέπουσες μορφές του Ιανού, οι μύστες βλέπανε την Αλήθεια. Με βάση την Αλήθεια αυτή, οφείλουμε αφού εμβαθύνουμε στο Παρελθόν να προχωράμε μπροστά, για να φτιάξουμε το καλύτερο δυνατό Αύριο και για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να στηριζόμαστε στα διδάγματα του παρελθόντος.

Ο Ιανός, όπως αναφέραμε, απεικονίζεται συνήθως με κλειδί ανά χείρας, καθώς θεωρούνταν ο θεματοφύλακας των μυσταγωγικών Αληθειών και μόνο αυτός ήταν ταγμένος να «ανοίγει» και να «κλείνει», τα μυστηριακά Άδυτα και να τα αποκαλύπτει στους ξεχωριστούς, σε αυτούς που διέθεταν την πνευματική ικανότητα, προφυλάσσοντας τα ταυτόχρονα με ζήλο από την βέβηλη περιέργεια όσων δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν.

Ο διπρόσωπος αυτός θεός, επ’ ουδενί όμως με την έννοια του υποκριτή, συμβόλιζε την μετάβαση από το πρωτόγονο στο πολιτισμένο. Παρουσιάζεται συνοδευόμενος και από την ημισέληνο, αντίστοιχη του θεού Ερμή των Ελλήνων και απεικονίζει τον δεσμό ο οποίος υπάρχει μεταξύ της έννοιας του χρόνου και της δημιουργού των μορφών, η οποία συλλαμβάνει μέσα της, τις μορφές, εμπνεόμενη από την παράδοση, δηλαδή την κληρονομικότητα, δηλαδή το DNA!

Στο πέρασμα των χρόνων «χάνει» τις βαθύτερες έννοιες που τον δημιούργησαν και γίνεται ένας ποιο «επιφανειακός» θεός κάτι που τον αποκόπτει από το παρελθόν του και κάνει δυσκολότερο το έργο της ερμηνείας των συμβολισμών του.


Ο Ιανός της Αλλοτροπίας


Ο Ιανός επιστρέφει στην Ελλάδα το 2011μ.Χ (αλλά λίγο νοτιότερα από τον τόπο καταγωγής του, τη Θεσσαλία) και εγκαθίσταται ως «θεός»-έμβλημα στο Μουσείο της Αλλοτροπίας, στην Αντίκυρα Βοιωτίας, με όλους τους βαθύτερους συμβολισμούς του και σημαιοφόρος 200 και πλέον δράσεων πολιτισμού, ενάρξεων και μεταβάσεων και «σφραγίζει» με δόξα και τιμή την κάθε της, επίσημη στιγμή.

                                     

ΧαρακτικόΘανάσης Νέτας

 Το 2020μ.Χ αποφασίζει να μας επισκεφθεί ξανά, ως «μεσογειακός τυφώνας». Μήπως όμως απλά ήρθε να μας υπενθυμίσει με την παρουσία του, τις βασικές αξίες και αλήθειες της ζωής;

Μήπως ήρθε ως τιμωρός για τα τραύματα που προξενούμε στη φύση, με τον τρόπο που της συμπεριφερόμαστε;

Μήπως, λέω μήπως…;

Όπως κι αν ήρθε, όταν ξυπνούν οι θεοί πρέπει να αναθεωρούμε τη ζωή και τα έργα μας!

 

Φωτογραφίαδιαδικτύου

 

 

Πηγές πληροφοριώνβιβλία

 

Γράφει η : Δήμητρα Παρασχαράκη,

Διευθύντρια του Μουσείου της Αλλοτροπίας. 

 

17 Σεπτεμβρίου 2020

Εκκένωση του παραλιακού μετώπου του Δήμου ΔΑΑ

Έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού. Την Παρασκευή ο Ιανός στη Βοιωτία.


Lamiastar 

Εκτάκτως συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο της περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εν όψει του μεσογειακού κυκλώνα με την κωδική ονομασία Ιανός.


Συναγερμός έχει σημάνει στο σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς το ακραίο και πρωτόγνωρο κατά πολλούς καιρικό φαινόμενο αναμένεται να χτυπήσει τη Βοιωτία την Παρασκευή.

Από την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας δόθηκε εντολή εκκένωσης του παραλιακού μετώπου της Θήβας και του δήμου  Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας ενώ συστήνεται στους πολίτες περιορισμός των μετακινήσεων και αναβολή κάθε υπαίθριας εργασίας.

16 Σεπτεμβρίου 2020

Τμήμα ζωγραφικής για παιδιά στην ΑράχωβαΟ Σύλλογος Γυναικών Αράχοβας σας ενημερώνει ότι εχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά δημοτικού. Τα μαθήματα   θα γίνονται στα γραφεία του συλλόγου στις καμαρες.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα δοθεί η ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να προσεγγίσουν πέρα από τη ζωγραφική, την πλαστική, την χαρακτική, το κολάζ και τις κατασκευές.
Το παιδικό τμήμα ζωγραφικής απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους που θέλουν να παίξουν με το χρώμα, το σχέδιο και τα διάφορα υλικά που μας προσφέρει η φύση
Ο βασικός στόχος, είναι η Δημιουργικότητα, μέσα από τη Ζωγραφική και τις κατασκευές. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι με τα χρώματα και το σχέδιο θα αναπτύξουν την εικαστική σκέψη και αντίληψη και θα ενισχύσουν την φαντασία τους.
Μικρές αναφορές σε μεγάλους καλλιτέχνες και το έργο τους θα προσφέρει στα παιδιά την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την δημιουργία, τον πειραματισμό και το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο  συνδυάζουμε την γνώση με το παιχνίδι για να ενισχύσουμε την φαντασία του παιδιου.Μην ξεχνάμε ότι η μορφή των εικαστικών δεν είναι άλλη παρά η εμπειρία, η δοκιμή και η δημιουργική διαδικασία.

Έγγραφες και περισσότερες πληροφορίες στην Κα.Παρασκευή Δεσφινιώτη.

15 Σεπτεμβρίου 2020

Μεγάλο ριφιφί σε εμπορικό κατάστημα στο Ζεμενό.

 Νέα νυχτερινή εισβολή είχαμε χθες σε εμπορικό κατάστημα στο Ζεμενό Αραχώβης.
Άγνωστοι , λίγο μετά τα μεσάνυχτα, παραβίασαν τα προστατευτικά ρολά του καταστήματος που υπήρχαν στην πίσω πλευρά και εισήλθαν στο κατάστημα παρά την ενεργοποίηση του συναγερμού. 

Από τις ειδοποιήσεις του συναγερμού , ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μετά από λίγη ώρα κατέφθασε αλλά εκείνη την ώρα στο άκουσμα της σειρήνας του περιπολικού, οι άγνωστοι έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους μεγάλη ποσότητα από την λεία τους.

Παρόλο αυτά , κατάφεραν και "απαλλοτρίωσαν" εξίσου μεγάλη ποσότητα ρούχων και πολλών ακόμα αντικειμένων που πουλούσε η εν λόγω επιχείρηση.

Νέα επέλαση ανεμογεννητριών στην Κοιλάδα των Μουσών


Ενημέρωση 15/09/2020Δεν πρόλαβε να στεγνώσει καν το μελάνι από την καθαρογραφή της γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που έδωσε το “πράσινο φως” για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην Κοιλάδα των Μουσών και εισάγονται εσπευσμένα νέα αιτήματα προς έγκριση!

Για τις αφόρητες άνωθεν πιέσεις σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην σπουδαία από περιβαλλοντική και αρχαιολογική πλευρά ιστορική Κοιλάδα των Μουσών έχουμε ξαναγράψει.

Μια νέα εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει πως οι πιέσεις είναι πράγματι “υψηλές” και έχει προσωπικά αναλάβει την διεκπεραίωση τους στο ΚΑΣ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και πρόεδρος του ανώτατου αυτού γνωμοδοτικού οργάνου.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Στην προηγούμενη συνεδρίασή του, στη 1.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου το ΚΑΣ επικύρωσε τελικά ομόφωνα το προαναγγελθέν έγκλημα υποταγής της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου στα επιχειρηματικά συμφέροντα: ανεμογεννήτριες θα φυτρώσουν στο ιερό άλσος των Ελικωνίων Μουσών στις ανατολικές υπώρειες του Ελικώνα, παρά την κατηγορηματική αντίθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και παρά τη σθεναρή αντίσταση της τοπικής κοινωνίας.

Τα μέλη του (όπως φαίνεταιμ πλήρως ελεγχόμενου από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού) ΚΑΣ δεν συγκινήθηκαν ούτε από την έκκληση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ούτε από την τοποθέτηση της διευθύντριας της Γαλλικής Αρχαιολογική Σχολή Véronique Chankowski πως “η εγκατάσταση των αιολικών θα καταργήσει επί της ουσίας κάθε προσπάθεια ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου” ούτε από την δραματική παρέμβαση προς την ίδια την υπουργό Λίνα Μενδώνη του διαπρεπούς ελληνιστή Denis Knoepfler
Αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας

Η ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ αγνόησε, ωστόσο, όχι μόνο τις αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Στην τηλεδιάσκεψη του ΚΑΣ παρέστησαν για να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους τόσο ο δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Γιώργος Ντασιώτης, όσο και ο Πρόεδρος των Φιλοπροόδων Άσκρης, Γιάννης Πέππας. Δεν εισακούστηκε ούτε η δική τους φωνή ούτε του τοπικού βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιώργου Μουλκιώτη.

Όμως, οι αντιδράσεις δεν λένε να κοπάσουν. Αντίθετα δείχνουν να επεκτείνονται και να γενικεύονται. Ήδη, με πρωτοβουλία του συλλόγου “Το Κοινόν των Βοιωτών”, 33 προσωπικότητες των επιστημών, του πολιτισμού, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων ενώνουν τις δυνάμεις τους και λένε το δικό τους ΟΧΙ στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Όπως τονίζουν στο ψήφισμα που συνυπογράφουν: “Τασσόμαστε αλληλέγγυοι με τους κατοίκους της περιοχής με τους φορείς και τους συλλόγους που αντιτίθενται στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Ζητούμε να μην γίνει η τοποθέτησή τους, γιατί η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα επιφέρει διηνεκή και μη αναστρέψιμη βλάβη σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Βοιωτίας”.

Με πρωτοβουλία της βουλευτού Βοιωτίας Γιώτας Πούλου, 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν απαντήσεις και στοιχεία σχετικά με τα σημαντικά προβλήματα επιβάρυνσης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προκαλούνται σε πολλές περιοχές της Βοιωτίας από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που απηύθυναν προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα “Η Βοιωτία στον κλοιό της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης ΑΠΕ: Ανεμογεννήτριες σε Παλιοβούνα, Μεγάλη Λούτσα και Κοιλάδα των Μουσών – Φωτοβολταϊκά πάρκα στον Δήμο Λεβαδέων”, οι 18 βουλευτές θέτουν και ζητήματα αναφορικά με τις προβληματικές συνθήκες διαβούλευσης για την αδειοδότηση των ΑΠΕ, αλλά και σχετικά με το καθεστώς αδιαφάνειας και αθέμιτων πρακτικών κατά την αδειοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε παραγωγικές γαίες.

“Ωστόσο, ο καταιγισμός των ‘επιθέσεων’ αυτών δεν περιορίζεται κατά του φυσικού περιβάλλοντος της Βοιωτίας, αλλά στρέφεται και κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς της”, σημειώνουν. “Πράγματι, η τοπική κοινωνία πληροφορήθηκε θορυβημένη το τελευταίο διάστημα την υπό σχεδιασμό εγκατάσταση δέκα ανεμογεννητριών, τη διάνοιξη δύο νέων οδών πρόσβασης, μήκους 500 μ. εκάστη, και την κατασκευή τεσσάρων οικίσκων ελέγχου στον Ελικώνα, εντός, ή στα νότια όρια, του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Κοιλάδας των Μουσών, επί της κορυφής Μαραντάλι (ή Ξάγναντο). […] στην περίπτωση της Κοιλάδας των Μουσών, αρχαία μνημεία και φυσικό περιβάλλον συνιστούν αδιαίρετη ενότητα. Το φυσικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου αποτελεί συνδετικό στοιχείο μεταξύ των μνημείων, ώστε αυτά να εκλαμβάνονται ως ενιαία λειτουργική και αισθητική σύνθεση, η οποία αποτελεί αντικείμενο προστασίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα και με το άρθρο 24 του Συντάγματος“.
Νέα αιτήματα εκτάκτως στο ΚΑΣ…

Κι όμως, στο υπουργείο Πολιτισμού δε φαίνεται να πτοούνται ουδόλως

14 Σεπτεμβρίου 2020

Νίκη Λαφυστίου-Ενωση Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα 0-2 (pics & video )Με τα γκολ των «χρυσών αλλαγών» Χρήστου και Κοντογόνη.

Η ομάδα της «“Ενωση” Ασπρα Σπίτια/Αντίκυρα» ήταν η νικήτρια στον αγώνα που έγινε σήμερα (Σάββατο, 12/9), στο γήπεδο του αθλητικού κέντρου της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας, στον Αγ. Σπυρίδωνα, για την πρεμιέρα (1η αγωνιστική) του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας που διοργανώνει η Ε.Π.Σ.Β. και στη σεζόν 2020-2021.

Χάρη στα γκολ των Χρήστου και Κοντογόνη οι οποίοι αποτέλεσαν τις «χρυσές αλλαγές» του Νίκου Καραγιαννίδη, η ομάδα της Ενωσης επικράτησε με 2-0 της νεοφώτιστης στην κατηγορία, ομάδα του «Α.Ο. “Νίκη” Λαφυστίου» και ξεκίνησε με το δεξί το πρωτάθλημα στο οποίο στόχος της είναι η κατάκτησή του(!)

Η ομάδα του Γιάννη Χρήστου που απαρτίζεται κυρίως από νεαρούς σε ηλικία παίχτες, προσπάθησε, έβαλε… «δύσκολα» σε μεγάλο βαθμό στην πιο έμπειρη ομάδα της Ενωσης, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι από αυτό το ματς, παρά πολλές εμπειρίες.Η εικόνα του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι από την αρχή και πίεσαν για το γκολ που θα τους έδιωχνε το άγχος, αλλά ήταν άστοχοι στην τελική προσπάθεια.

Στο α’ μέρος δημιούργησαν έξι (6) καλές στιγμές στα καρέ των γηπεδούχων.

Στο β’ μέρος ξεκίνησαν με δοκάρι, στο 49’, στην προσπάθεια του Καλλιώρα, εξ’ επαφής με το τέρμα, μετά από ωραία, παράλληλη σέντρα του Χασάι από αριστερά.

Στο 60’ ο Καραγιαννίδης πέρασε τον Χρήστου αντί του Καλλιώρα και αυτός τρία λεπτά αργότερα τον δικαίωσε.

Ο Βελέτζας, από τον άξονα έκανε τις ντρίμπλες και την πάσα αριστερά, μέσα στην περιοχή, ο Χρήστου ελίχθηκε ωραία και με το δεξί έπιασε το σουτ που έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Κωτσαδάμ ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και 0-1 (φωτο πάνω).

Τρια λεπτά αργότερα ο Καραγιαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τον Κοντογόνη στη θέση του Μπακούρου.

Στο 79’ και μετά από νέα αντεπίθεση, ο Χασάι και πάλι από αριστερά, έκανε την παράλληλη σέντρα, ο Κωτσαδάμ οριζοντιώθηκε και προσπάθησε να διώξει, η μπάλα πήγε στον Κοντογόνη ο οποίος είχε ακολουθήσει την φάση και με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια και 0-2 (φωτο κάτω).Οι “πρωταγωνιστές”

Με την συμμετοχή της Λένας Σύρου συνεδρίασε η Θεματική Επιτροπή "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" της ΠΕΔ Στερεάς ΕλλάδαςΛαμία: Πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη 2020 στα γραφεία της ΠΕΔ /ΣΕ, στη Λαμία, η 1η Συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία της κας Αθανασίας Στιβακτή, Δημάρχου Αμφίκλειας - Ελάτειας και αποτελούμενη από τους: 1. κα Ελένη Σύρου - Δημ. Σύμ/λο Δίστομου - Αράχωβας – Αντίκυρας, Αντιπρόεδρο 2. κ. Νικόλαο Μαυρίκο – Δήμαρχο Σκύρου 3. κ. Ιωάννη Ρούλια – Δημ. Συμ/λο Δήμου Λαμιέων, 4. κ. Κων/νο Σούλια - Δημ. Συμ/λο Δήμου Λοκρών, 5. κα Χρύσα Σουλιώτη – Δημ. Συμ/λο Δήμου Αγράφων, 6. Αναστασία Φουρνάρη - Δημ. Συμ/λο Δήμου Ισταίας-Αιδηψού 7. κ. Νικόλαο Κατσικούλη – Δημ. Συμ/λο Δήμου Δελφών και 8. κα Μαρία Νίκα - Δημ. Συμ/ο Δήμου Τανάγρας.

13 Σεπτεμβρίου 2020

Φωτιά στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στα ΆΣΠΡΑ ΣΠΊΤΙΑ Παραλίας Διστόμου, πιο πάνω από το γήπεδο. Επιτόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις πυρόσβεσης καθώς και αεροπλάνα.

Η φωτιά δείχνει ότι γρήγορα θα τεθεί υπό έλεγχο.

11 Σεπτεμβρίου 2020

Συγκέντρωση σχολικών ειδών

Αγαπητοί συμπολίτες,


Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συγκεντρώνουμε στα γραφεία του Τμήματός μας σχολικά είδη όπως τετράδια, μολύβια, γόμες, χάρακες, κασετίνες και σχολικές τσάντες τα οποία είτε είναι χρησιμοποιημένα σε καλή κατάσταση είτε καινούργια, προκειμένου να δοθούν σε μαθητές αδύναμων οικονομικά οικογενειών της πόλης μας.

Ας χαρίσουμε χαμόγελα στους μικρούς μαθητές με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς! 

Τα γραφεία μας είναι ανοικτά καθημερινά από 8:00 π.μ. – 2:00 .μ.μ..

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


Για το Δ.Σ.

Μετά Τιμής

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ                                          ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ

Σχόλια Facebook