16 Οκτωβρίου 2021

Λαογραφικό Αράχωβας και φωτοβολταϊκά, βασικά θέματα στο Δ. Σ. του Δήμου ΔΑΑ

Τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 19η Οκτωβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (26η) οικονομικού έτους 2021 – {Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}


Θέμα 2ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού (27η) οικονομικού έτους 2021 - {Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}


Θέμα 3ο: Ένταξη του Δήμου στο σύστημα IRIS on line payments για την είσπραξη των απαιτήσεων – {Εισηγητής : Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας}


Θέμα 4ο: Εισήγηση για έγκριση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων – {Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία}


Θέμα 5o: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – {Εισηγητής: Δήμαρχος}


Θέμα 6o: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την συγκρότηση του Σχολικού Συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – {Εισηγητής: Δήμαρχος}Θέμα 7o: Γνωμοδότηση για το προτεινόμενο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 5MW στη θέση ¨Σκαρίτσες¨ της Δ.Ε. Διστόμου – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 8o : Γνωμοδότηση για το προτεινόμενο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 4MW στη θέση ¨Σκαρίτσες¨ της Δ.Ε. Διστόμου – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 9o : Γνωμοδότηση για το προτεινόμενο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 2,99 MW στη θέση << ΚΟΥΚΚΟΣ>> της Δ.Ε. Διστόμου – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 10o : Έγκριση της αριθ. 250/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί αποδοχής όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., το οποίο εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση Ιστορικού Αρχείου και Συλλογών Σχεδίων Υφαντών και Κεντημάτων του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας» – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 11o : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας στην τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ. - {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 12o : Έγκριση της αριθ.249/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με την υπόθεση πλασματικής επιφάνειας

και εποχικής λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ¨ΣΚΑΜΝΟΣ¨ – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 13o : Έγκριση της αριθ.235/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σχετικά με τον ορισμό δικηγόρο για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ΄αριθμ. πρωτ. 155269/29-7-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβ/κης Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα : ¨ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW της εταιρείας << ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ>> στη θέση Γραμμένη Πλάκα – Ράχη , του δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας στο Ν.Βοιωτίας – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Θέμα 14o : Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166Α /2020) – {Εισηγητής : Δήμαρχος}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin