12 Δεκεμβρίου 2014

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων
Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, όπως αυτό αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

2. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και δεκαπέντε (15 ́) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο συνημμένο πίνακα.

3. Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015.

4. Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.

5. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ (Ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α/12−5−1981 αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες των Θεοφανείων και της Καθαράς Δευτέρας, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται στην παρ. 1. Όσα Μουσεία, Χώροι ή Μνημεία παραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα λόγω καθαρισμού, κατά τις ανωτέρω αργίες θα λειτουργούν κανονικά για το κοινό.

6. Με την Απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών Αποφάσεων.

7. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 8-15.00 ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 9-16.00

http://www.odigostoupoliti.eu/chimerino-orario-litourgias-archeologikon-choron-mnimion-ke-mousion/#sthash.pFaEIEbq.dpbs

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin