7 Ιουνίου 2020

Σφαγεία Αράχωβας : Η εισήγηση του τοπικούΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΑΧΟΒΑΣΑ  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  ΑΑπό το πρακτικό της υπ. αριθ. 7/2020 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας  Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας .

Στην Αράχοβα και στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου σήμερα την 29η  του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο κοινότητας Αράχοβας ύστερα από την υπ΄αριθμ. 3187/13-5-2020 πρόσκληση της  Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Γνωμοδότηση για λήψη απόφασης για δημοπράτηση του ακινήτου και του εξοπλισμού των σφαγείων στην ΔΕ Αράχοβας 


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο  θέμα εντός ημερήσιας διάταξης.ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1. Ευσταθία Ιγγλέζου

2. Χρυσούλα Καπετανάκου

3. Γεωργία Ταγκαλάκη

4. Παρασκευή Δεσφινιώτη

5. Ιωάννης Ανδρίτσος

6. Παρασκευάς Φλώρος

      

  ΑΠΟΝΤΕΣΧατζόπουλος Γεώργιος
Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και η υπάλληλος του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας – Αντίκυρας ,
Βιολέτα Κεφάλα για την τήρηση των πρακτικών.


   Αρ. Απόφασης: 20/2020

 

     Η πρόεδρος ανέγνωσε τo υπ΄αριθμ. 17/10-3-2020 έγγραφο της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Δ-Α-Α , με την οποία ζητούν γνωμοδότηση σχετικά με το αποφασιστικό μέρος της ΑΔΣ 2/2020 με θέμα ¨ Λήψη απόφασης για δημοπράτηση του ακινήτου και του εξοπλισμού των Σφαγείων της ΔΕ Αράχοβας ¨, διότι πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες παράλληλα με την διαδικασία αδειοδότησης , καθώς έχει καταλογιστεί πρόστιμο για την μη λειτουργία των σφαγείων .

    Η πρόεδρος διάβασε την εισήγηση :

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έφη Ιγγλέζου – Κοροδήμου.


Γνωμοδότηση – Συνηγορία και λήψη απόφασης

επί της ΑΔΣ 2/2020 με θέμα Λήψη απόφασης για δημοπράτηση του ακινήτου και του εξοπλισμού των Σφαγείων στη ΔΕ Αράχωβας.


                        Αράχωβα 29  Μαϊου 2020

   

Εισήλθε στο Τοπικό Συμβούλιο διαβιβαστικό έγγραφο με συνημμένο απόσπασμα από την υπ αριθ. 2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και μας ζητήθηκε η γνωμοδότηση – συνηγορία για την εκμίσθωση των  Δημοτικών  Σφαγείων Αράχωβας – ακινήτου και εξοπλισμού- με δημοπράτηση.

    Στο Τοπικό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε ούτε από τον Δήμο ούτε από τον κ. Δήμαρχο ούτε από την Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την λειτουργία των Σφαγείων, τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί αν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με τις οποίες να ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που εμπόδιζαν μέχρι σήμερα την λειτουργία τους αλλά ούτε και το σχέδιο της διακήρυξης με τους όρους της δημοπρασίας για την εκμίσθωσή τους σε τρίτο ώστε να λάβουμε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της εκμίσθωσης τους και να τοποθετηθούμε ανάλογα.

    Ως πρόεδρος του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου Αράχωβας από λόγους ευθύνης αναζήτησα και ενημερώθηκα για την πραγματική κατάσταση που υπάρχει σήμερα από τις διάφορες Υπηρεσίες και από αναζητήσεις στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ζήτησα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να μου παραδώσει αντίγραφα από τον σχετικό φάκελο με την αλληλογραφία κλπ και έλαβα την απάντηση ότι πρέπει να υποβάλλω αίτηση στον Δήμο και την Ανώνυμη εταιρία για να διαβιβαστεί ο φάκελος του θέματος που ήταν υποχρέωση τους να μας τον διαβιβάσουν. Θεωρώ ότι με την τακτική αυτή να μην επισυνάπτουν το φάκελο του κάθε θέματος για το οποίο μας ζητούν την συνηγορία, προσπαθούν να υποβαθμίσουν το Τοπικό Συμβούλιο Αράχωβας, να απαξιώσουν τον θεσμικό του ρόλο να ματαιώσουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αποφύγουν η και να παρακάμψουν τον έλεγχο που ασκεί και θα ασκεί το Τοπικό Συμβούλιο για κάθε ζήτημα που αφορά και αναφέρεται στην Τοπική Δημοτική Κοινότητα Αράχωβας που μας εξέλεξε.

Η ουσιαστική συμμετοχή μας σε ο,τι αφορά την Αραχώβα θα είναι πάντοτε καλόπιστη και εντός της νομιμότητας χωρίς συγκρουσιακή διάθεση με τον κ. Δήμαρχο ο οποίος έχει διακόψει κάθε επικοινωνία όχι μόνον με τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου αλλά και με τον θεσμό.

Εμείς δεν θα τον ακολουθήσουμε. Κύριε Δήμαρχε και πρόεδρε του ΔΣ της μονομετοχικής δημοτικής εταιρίας όταν σου τηλεφωνώ για τα θέματα του Τοπικού Συμβούλιου που διαβιβάζεις, πρέπει να απαντάς ως Δήμαρχος και όχι να κλείνεις το τηλέφωνο. Μας δημιουργείς την εντύπωση ότι καταλαμβάνεσαι από πανικό. Ως ιδιώτη δεν σε απασχόλησα. Ο ρόλος σου είναι θεσμικός και πρέπει να τον διατηρείς θεσμικό.

Μας είναι γνωστό ότι η λειτουργία των σφαγείων απασχολεί από το έτος 2009 τους κτηνοτρόφους της Αράχωβας,τους ασχολούμενος με την εμπορεία κρεάτων, τους ξενοδόχους και τους επιτηδευματίες της εστίασης.

Χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε την διαφαινόμενη έναρξη λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Αράχωβας.

Παραμερίζουμε τους προβληματισμούς και τις αναπάντητες απορίες μας πού κατά διάφορα χρονικά διαστήματα έχουμε ακούσει από όλους τους από το έτος 2009 και εντεύθεν δημάρχους ότι δηλαδή επισπεύδεται η λειτουργία των σφαγείων και ότι επίκειται η λειτουργία τους. Κορυφαία απογοήτευση μας ήταν η αδιαφορία, η κωλυσιεργία και η απαξίωση των προσδοκιών των δημοτών μας επί δημαρχίας Ιωάννη Γεωργακού. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πληροφορηθεί γιατί από το έτος 2014 δεν είχαν εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες για τα υπερσύγχρονα Δημοτικά σφαγεία της Αράχωβας και δεν είχε ξεπεραστεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από τον χαρακτηρισμό του αγροτεμάχιου των σφαγείων ως δημόσιας δασικής έκτασης.

Γιατί έπρεπε να περάσουν έξι (6) περίπου χρονιά για να ξεπεραστεί το πρόβλημα και να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση λειτουργίας τους το 2020.

 Ως προς την έναρξη λειτουργίας και την εκμίσθωση των δημοτικών Σφαγείων σας παρουσιάζω τα παρακάτω που πληροφορήθηκα από την αναζήτηση των σχετικών αναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


1.- Η μονοπρόσωπη Δημοτική Ανώνυμη εταιρία ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ως φορέας εκμετάλλευσης των Δημοτικών Σφαγείων Αράχωβας με την υπ αριθ.Πρωτ. 112 και αριθ.10/29/2019 απόφαση της τροποποίησε και συμπλήρωσε τον σκοπό της προκειμένου ….να αρχίσει η εκμετάλλευση του οικοπέδου μετά του επαυτού κτιρίου Σφαγείωνεμβαδού 525,96 τ.μ.  συνολικής εκτάσεως του οικοπέδου5.293,91 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Αράχωβας όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας κάνοντας επέκταση των δραστηριοτήτων στην Δ.Ο.Υ των παρακάτω ΚΑΔ 70421 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔ 10119901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ και εξουσιοδοτεί τον Παπαλάμπρο Βασίλειο να πράξει όποια ενέργεια απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραπάνω απόφασης……

Καταλάβαμε ότι με την τροποποίηση αυτή τα σφαγεία θα λειτουργήσουν ως δημοτική επιχείρηση και ότι με την τροποποίηση αυτή ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την καταχώρηση του Δημοτικού Σφαγείου Αράχωβας στο μητρώο σφαγείων με φορέα εκμετάλλευσης την ίδια. Η μονομετοχική εταιρία και ο Δήμος άλλωστε έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη και έγκριση όλων των προβλεπομένων μελετών κυρίως περιβαλλοντικών, αποβλήτων κλπ που είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση λειτουργίας της και πλήρωσε τις αμοιβές των μελετητών για την εκπόνηση τους. Διαφορετικά δεν έχει σκοπιμότητα η συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρίας με τους νέους Κωδικούς Δραστηριότητας αφού η εκμίσθωση των ακινήτων προβλέπονταν ήδη στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας.

Μετά την έκδοση και της προσωρινής άδειας τρίμηνης διάρκειας αναμέναμε να γίνουν οι προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικου,εκδοροσφαγέων, κτηνιάτρων κλπ, να καταρτιστεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων καθώς επίσης να οριστεί ο υπεύθυνος των Σφαγείων κλπ. Πιστέψαμε ότι επί τέλους τερματίζεται η αναμονή ενός ζωτικής σημασίας για την περιοχή της Αράχωβας έργου που ήταν και παραμένει απαίτηση των κτηνοτρόφων και λοιπών επαγγελματιών αλλά και των κατοίκων της το οποίο εκκρεμεί για περισσότερο από μία δεκαετία.

Εκ του ότι δεν μας διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα ουσιώδη έγγραφα για τα Σφαγεία ούτε και οποιαδήποτε προφορική η εγγραφή πληροφόρηση με το ιστορικό του ζητήματος αυτού, αναζητήσαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για να λάβουμε γνώση εάν έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων  (Α.Ε.Π.Ο.) που είναι απαραίτητη και η ουσιώδης προϋπόθεση για την λειτουργία των Σφαγείων. Πληροφορηθήκαμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα από το έτος 2014 νομοθεσία στην ΑΕΠΟ που εκδίδεται για τα σφαγεία περιλαμβάνονται και έχουν ενσωματωθεί και όλες οι επί μέρους εγκρίσεις των λοιπών εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Αρχών.Λογω της υπολειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνικής απόστασης – καραντίνας που επιβλήθηκε νομοθετικά, η ερευνά μας και η λήψη των σχετικών πληροφοριών καθυστέρησε. Εάν ο κ. Δήμαρχος μας είχε ενημερώσει η απόφαση μας θα είχε μάλλον συντομευθεί.

 Από τις σχετικές έρευνες στις διαφορές υπηρεσίες κλπ προσφάτως διαπίστωσα ότι πράγματι  για την λειτουργία των δημοτικών σφαγείων Αράχωβας έχει εκδοθεί η υπ αριθ. πρωτ. 3242/220026/2019/14 Ιανουαρίου 2020 απόφαση  έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Σφαγείων από τον αρμόδιο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεά Ελλάδας η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό ΑΔΑ: Ο6Υ72ΟΡ10-1Ε2 στην οποία αναγράφεται ρητά ότι το ακίνητο των σφαγείων είναι δημόσια δασική έκταση στο σύνολο της πλην όμως στην εν λογω απόφαση έχει ενσωματωθεί ειδική άδεια και έγκριση επέμβασης και με την διαδικασία αύτη εγκρίθηκε η ΑΕΠΟ. 

Ότι εκδόθηκε η εν λογω εγκριτική απόφαση από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας ο κ. Δήμαρχος και πρόεδρος τη μονομετοχικής δεν ενημέρωσε το Τοπικό Συμβούλιο και μας το απέκρυψε. Γιατί κ. Δήμαρχε; Ήταν απόρρητο η εμπιστευτικό γεγονός; Γιατί κ. Δήμαρχε όταν ζητήσαμε τις σχετικές πληροφορίες και ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία μας ζήτησαν να υποβάλλουμε αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες σου.Γιατι δεν επισύναψες στο διαβιβαστικό αντίγραφο της απόφασης ούτε ανέγραψες σε αυτό έστω τον αριθμό ΑΔΑ στο Διαύγεια για να λάβουμε γνώση; Γιατί; Πίστευες ότι θα λάβουμε απόφαση χωρίς να έχουμε ερευνήσει την κατάσταση των Σφαγείων και χωρίς να πληροφορηθούμε όσα μας απέκρυψες; Πίστευες ότι θα οδηγηθούμε από άγνοια η από έλλειψη πληροφόρησης σε λανθασμένη απόφαση – συνηγορία;

 Και πάλι δεν τα κατάφερες.

2.- Ενώ έχει εκδοθεί η παραπάνω ΑΕΠΟ με φορέα λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Αράχωβας την Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και με αυτή υποχρεώνεται η δημοτική επιχείρηση να τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή και επί πλέον να τηρεί σε ολόκληρη της διάρκεια της ισχύος της, όλες τις ισχύουσες διαταξεις,όπως προβλέπεται στην παρ. ζ περ. 2 της ΑΕΠΟ όπου ρητά αναγράφεται ότι η έγκριση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής εν τούτοις διαβιβάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο η απόφαση της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρίας με την οποία αποφασίστηκε η παραχώρηση των σφαγείων με εκμίσθωση του ακίνητου με τον κινητό εξοπλισμό του σε ιδιώτη. Δεν μας διαβιβάστηκαν όμως οι όροι της διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας και συνεπεία τούτου η συνηγορία μας θα είναι για την κατ αρχή δυνατότητα εκμίσθωσης.

Προφανώς ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρίας και το ΔΣ αυτής διαπίστωσαν την αδυναμία και την ανεπάρκειά να λειτουργήσει η ίδια η εταιρία ως φορέας τα Δημοτικά σφαγεία και ως δημοτική επιχείρηση.Όμως αυτό είναι ελάχιστο αφού κυρίαρχος σκοπός και δική μας επιδίωξη είναι η λειτουργία των σφαγείων και όχι ο φορέας της λειτουργίας τους.

Έτσι περιοριστικά ζητήθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο η κατ αρχήν συνηγορία για την εκμίσθωση των δημοτικών Σφαγείων και αφού στο αίτημα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διακήρυξη,την δημοπρασία και τους όρους της σύμβασης με τον πλειοδότη–ιδιώτη η συνηγορία μας θα είναι επίσης περιοριστική στην κατ αρχή συνηγορία ας. Προφανώς οι όροι της δημοπρασίας και της σύμβασης με τον ιδιώτη πλειοδότη θα απασχολήσουν το Τοπικό Συμβούλιο όταν συνταχθουν από την ανώνυμη εταιρία και θα εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κλπ.οπότε και θα μας διαβιβαστούν.

3.-

Επισημάνουμε ότι ο Δήμος έχει δαπανήσει από την έναρξη της κατασκευής των Σφαγείων μέχρι και σήμερα σημαντικά ποσά και τώρα που εκσυγχρονίστηκαν και είναι έτοιμα να λειτουργήσουν αποφασίστηκε η παραχώρηση της εκμετάλλευσης τους με εκμίσθωση σε ιδιώτη. Με την απόφαση αυτή τα Σφαγεία Αράχωβας από δημοτική εκμετάλλευση μετατρέπεται σε ιδιωτική επιχείρηση του πλειοδότη μισθωτή.Η μετατροπή δεν θα μας απασχολήσει διότι επαναλαμβάνω επιθυμία των Αραχωβιτών είναι να λειτουργήσουν τα σφαγεία,να εξυπηρετηθούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας αλλά και η υπερσύγχρονη μονάδα να προσδώσει έσοδα και ωφέλειες στο τόπο μας.Πάντως η εκμίσθωση σε άλλο φορέα προβλέπεται στην ΑΕΠΟ με πλήρη προσχώρηση και εφαρμογή των όσων προβλέπονται σε αυτή. Την τήρηση όμως της εφαρμογής τους και των όρων της ΑΕΠΟ πρέπει να εποπτεύει και να ελέγχει η Δημοτική Επιχείρηση και ο Δήμος.

Η παρούσα συνηγορία μας για την εκμίσθωση των Σφαγείων είναι περιορισμένη και προσωρινή και τέλει υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία της μονάδας πρέπει να είναι απόλυτα νόμιμη από κάθε άποψη και να έχουν τηρηθεί και να εξασφαλιστεί ότι θα τηρούνται συνεχώς όλες οι διατάξεις που αφορούν την λειτουργία τους για τις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω.

Όμως για την εκμίσθωση της μονάδας απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ο Δήμος και η ανώνυμη εταιρία θα διατηρήσουν τα αποκλειστικά δικαιώματα ελέγχου και εποπτείας της κανονικής και νομότυπης λειτουργίας των Σφαγείων από κάθε άποψη.

Οι προϋποθέσεις αυτές εξασφαλίζονται ως προς την εποπτεία και τους ελέγχους αποκλειστικά και μόνο με την κατάρτιση και έγκριση από την ανώνυμη εταιρία και τον Δήμο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που πρέπει να συνταχθεί να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να συνταχθεί πριν την δημοπρασία για να αποτελέσει παράρτημα στους  όρους της σχετικής πλειοδοτικής δημοπρασίας όπου πρέπει ρητά να προβλέπεται ότι ο πλειοδότης προσχωρεί ανεπιφύλακτα στον εν λογω κανονισμό.

Επίσης πρέπει να διορθωθεί η διαδικασία , ο τρόπος εκμίσθωσης και να τηρηθούν οι διατάξεις που προβλέπουν την εκμίσθωση των δημοτικών Σφαγείων ως παραγωγικής μονάδας και ως σύνολο γηπέδου, κτισμάτων , εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αδειών με την τήρηση όλων των προδιαγραφών λειτουργιάς  για τις οποίες ρητά θα προβλέπεται ότι ο μισθωτής της μονάδας θα τηρεί. Ομοίως θα πρέπει να περιληφθεί ορος ότι ο μισθωτής θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που θα είναι παράρτημα της σχετικής σύμβασης. Η παραγωγική μονάδα των σφαγείων που έχει αδειοδοτηθεί για να λειτουργήσει ως σφαγείο δεν μπορεί να δημοπρατηθεί ως ακίνητο με τα επ αυτού κινητά και τον εξοπλισμό. Δεν είναι κτίσμα με περιβάλλοντα χώρο ούτε τα μηχανήματά του είναι μεταφερόμενα κινητά. Είναι συγκρότημα από γήπεδο με συγκεκριμένες χρήσεις, είναι κτίσμα ειδικά διαμορφωμένο για σφαγείο και επ αυτού έχουν ενσωματωθεί μηχανήματα και εγκαταστάσεις που αποτελούν σύνολο και όχι πράγματα που είναι ανεξάρτητα από το κτίσμα και τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης στο ακίνητο υπάρχουν εγκαταστάσεις που δεν διαχωρίζονται.

Μετά την σύνταξη του εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας όπως και για τους όρους εκμίσθωσης των Σφαγείων το Τοπικό Συμβούλιο θα επανέλθει για να αποφασίσει όταν διαβιβαστούν τα σχετικά θέματα για την συνηγορία μας οπότε και πάλι με προσοχή και με αίσθημα ευθύνης θα τοποθετηθούμε.

Κατά την ενημέρωση μας σχετικά με την λειτουργία των σφαγείων από την ανώνυμη εταιρία και από τον Δήμο πληροφορηθήκαμε μερικές από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την σύννομη λειτουργία των σφαγείων που πρέπει να υφίστανται και να τηρηθούν πριν την δημοπράτηση της μονάδας και αυτές είναι συνοπτικά και σε περίληψη οι παρακάτω:

1.- Πρέπει να γίνει απογραφή και ενάριθμη καταχώρηση των Δημοτικών Σφαγείων Αράχωβας στο Μητρώο Σφαγείων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και να εκδοθεί ο προαπαιτούμενος για την λειτουργιά τους Μοναδικός αριθμός Μητρώου Σφαγείου. Στην ΑΕΠΟ δεν διαπιστώσαμε ότι έχει χορηγηθεί τέτοιος αριθμός απογραφής ούτε έχει γίνει η σχετική ανάρτηση του συγκεκριμένου σφαγείου στο σχετικό ιστότοπο σφαγείων του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η καταχώρηση και η έκδοση αριθμού έγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται μετά την άδεια λειτουργίας και μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ. Χωρίς την λήψη του μοναδικού αριθμού Μητρώου Σφαγείου δεν είναι δυνατή η λειτουργία του από οποιονδήποτε αλλά ούτε και η εκμίσθωση του. Η καταχώρηση στο Μητρώο Σφαγείων αποτελεί την πιστοποίηση νομιμότητας τόσον της εγκατάστασης όσον και των όρων λειτουργίας τους σφαγείου με την έγκριση του κανονισμού λειτουργιάς του ώστε να περιγράφεται η διαδικασία και να ελέγχεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων λειτουργίας του.

Για τον λόγο αυτό ο αριθμός μητρώου σφαγείου πρέπει να αναγράφεται στην διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της δημοπρασία και τυχόν αποσιώπηση μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα αποζημιώσεων στον μισθωτή. Διαφορετικά την απογραφή στο Μητρώο μπορεί να διεκπεραιώσει ο μισθωτής εφ όσον τούτο ρητά αναγράφεται ως υποχρέωση του στην διακήρυξη και την σύμβαση.

2.- Ο εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Σφαγείων Αράχωβας χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με σημαντικά ποσά. Δεν γνωρίζουμε τους όρους χρηματοδότησης και τυχόν όρους και προϋποθέσεις ανταποδοτικότητάς της χρηματοδότησης.Το ποσό των 438.000 ευρώ πλέον προσαυξήσεων που έχει καταλογιστεί προς επιστροφή προϋποθέτει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της σχετικής απόφασης έγκρισης και εκταμίευσης της χρηματοδότησης. Στην απόφαση του ΔΣ της μονομετοχικής εταιρίας αναγράφεται ότι επιβλήθηκε το πρόστιμο λογω καθυστέρησης λειτουργίας των σφαγείων χωρίς άλλη διευκρίνιση.

    Η εκμίσθωση των σφαγείων δεν γνωρίζουμε εάν συνδέεται με την διαγραφή του προστίμου που έχει επιβληθεί ούτε εάν με την εκμίσθωση ότι θα διαγραφεί διότι δεν γνωρίζουμε την ακριβή περιγραφή της αιτίας για την οποία επιβλήθηκε. Επίσης δεν γνωρίζουμε την απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης ώστε να διαπιστώσουμε ποια συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν τηρήθηκε για την οποία και επιβλήθηκε.

Όμως εάν στους όρους χρηματοδότησης των σφαγείων περιλαμβάνεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αυτή η προϋπόθεση θα πρέπει να τηρηθεί με σχετική πρόβλεψη στην διακήρυξη της δημοπρασίας που θα υποχρεώνει τον μισθωτή σε πλήρη εφαρμογή.

3.- Πριν την δημοπράτηση θα πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ,Κανονισμός Λειτουργίας των Σφαγείων στον οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να προσχωρήσει ο μισθωτής. Ο κανονισμός λειτουργίας των σφαγείων ως περιεχόμενο θα πρέπει να περιλάβει όρους τους όρους που περιέχονται στην ΑΕΠΟ σχετικά την λειτουργία τους, την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αλλά και τους όρους περί σφαγής και τις διατάξεις περί σφαγίων κλπ όπως και το οργανόγραμμα του προσωπικού επιστημονικού, ειδικευμένου και ανειδίκευτου που θα εργάζονται στα σφαγεία.

Επίσης και ενδεικτικά στο ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού λειτουργίας των Σφαγείων πρέπει να περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η εποπτεία πέραν των όρων της ΑΕΠΟ , των ειδικών διατάξεων περί των Διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων (HACCP),της Μελέτης διαχείρισης επικίνδυνων και µη αποβλήτων και η διάθεσή τους, της τήρησης των Υγειονομικών Διατάξεων και η τήρηση των κανόνων υγιεινής, όπως προβλέπονται, καθώς επίσης να ορίζεται ποιος θα είναι ο υπεύθυνος του μισθωτή όπως και οι συνέπειες για κάθε παράβασή.

Με τον κανονισμό ο Δήμος ορίζει εκπρόσωπο Ασφάλειας Τροφίµων, µε χρέη συντονιστή στην Οµάδα Ασφάλειας Τροφίµων, περιγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων του όπως προβλέπονται από τη Μελέτη Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίµων, ο οποίος επίσης θα ελέγχει την τήρηση-από άποψη υγιεινής-των προβλεπόµενων διαδικασιών από όλους τους εργαζοµένους στο χώρο.Ο εκπρόσωπος Ασφάλειας Τροφίµων θα προβλέπεται να έχει τη δυνατότητα επιβολής άµεσης διακοπής των διενεργούμενων εργασιών σφαγής, όταν αυτό απαιτείται για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και την αρμοδιότητα να επιβάλλει κάθε κρεοσκοπικό έλεγχο για κρέατα που δεν θα φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία Βοιωτίας, θα τηρεί τα Αρχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης αρχείων σφαγής του Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) και κάθε αρµόδιας φορολογικής, εργατικής ή άλλης αρχής ελέγχου.

Επί πλέον στον κανονισμό θα προβλέπονται διατάξεις σχετικά με τον ενσταβλισμό των προς σφαγή ζώων και την υγειονομική τους εξέταση πριν και μετά την σφαγή, την διαδικασία σφαγής και την σφράγιση των σφαγίων, την συντήρηση του εξοπλισμου,την τήρηση των βιβλίων του σφαγείου, το προσωπικό και την σύνθεση του ποιοτική και ποσοτική, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σφαγείου, για τα υποπροϊόντα και την διαχείριση τους, την τήρηση των διατάξεων και την συμπεριφορά των εντός των σφαγείων παρευρισκομένων εργαζομένων και μη, το εύρος των τιμολογίων σφαγής κλπ.

Χωρίς κανονισμό λειτουργίας δεν μπορεί να δημοπρατηθεί η μονάδα των σφαγείων. Μάλιστα

Μετά από την έρευνα μας παραθέτουμε ενδεικτικά για την διευκόλυνση της μονομετοχικής εταιρίας και του Δήμου μερικές από τις περί σφαγείων διατάξεις που είναι:

1. Το Π.Δ. 79/07, όπως ισχύει

2. Το Π.Δ. 40/77, όπως ισχύει 3.

Η Α.Δ. 02/2006 (ΦΕΚ 617 Β΄/18-5-2006), όπως ισχύει

4. Την ΥΑ 282434/2009 (ΦΕΚ 631 Β΄/3-4-2009)

5. Οι Ε.Κ. 853/04  Παράρτημα ΙΙΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΚΡΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ

6.- και Ε.Κ 854/04 Για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

7.- η ΚΥΑ 196008/9-11-2011 ΦΕΚ 2631 τευχ. Β/9-11-2011

8)Ν. 111/1975 περί ιδρύσεως Σφαγείων και πτηνοσφαγείων (ΦΕΚ 141/Α)

9) Π.Δ. 79/2007 «αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/41/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

4.- Διαφωνούμε με την επιλογή εκμίσθωσης των σφαγείων ως εκμίσθωση ακίνητου και εκμίσθωση κινητών πραγμάτων και παρέχουμε την συνηγορία μας για την εκμίσθωση ως ενιαίας παραγωγικής μονάδας Σφαγείων και όχι ως το ακίνητο –οικόπεδο με κτίσματα- και ως κινητά μηχανήματα κλπ.

Προς τούτο στα τεύχη της δημοπρασίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι για την εξασφάλιση της συντήρησης τακτικής και έκτακτης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του, των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων τους, για την αντικατάσταση τους σε περίπτωση ολικής βλάβης η καταστροφής τους, καθώς και η υποχρεωτική τήρηση του κανονισμού λειτουργίας, των σχετικών μελετών περί σφαγίων και σφαγής και των ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών, των όρων και διατάξεων υγιεινής των αποβλήτων, αίματος κλπ, των διατάξεων περί των τροφίμων, καθώς και για την χρήση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις σχετικές εγκρίσεις και άδειες προστασίας του περιβάλλοντος και λοιπών περιβαλλοντικών όρων.

Επί πλέον και με αίσθημα ευθύνης εισηγούμεθα και προτείνουμε στην  διακήρυξη και τους όρους της δημοπρασία να προβλεφτεί ότι ο πλειοδότης μισθωτής θα προσλάβει και θα απασχολεί οκτώ (8) τουλάχιστον άτομα εκ των προβλεπόμενων στην ΑΕΠΟ 16 να προσληφτούν να είναι μόνιμοι κάτοικοι Αράχωβας και σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στα Σφαγεία να είναι σε ποσόστωση το 50% των εργαζομένων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Αράχωβας επιφυλάσσεται να εξετάσει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας όταν συνταχτούν από την Ανώνυμη εταιρία και θα τοποθετηθεί επ αυτών. Σήμερα παρέχουμε την κατ αρχή συνηγορία μας για την επίσπευση των διαδικασιών σύνταξης των τευχών της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των σφαγείων από την Ανώνυμη εταιρία ώστε μετά την σύνταξη τους να διαβιβαστούν στο Τοπικό για τους εξετάσουμε.

Επ ευκαιρία το Τοπικό Συμβούλιο συζήτησε γενικότερα το θέμα Σφαγεία Αράχωβας και διαπιστώνει και διατυπώνει τα παρακάτω:

Στην απόφαση του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας αναγράφεται ότι λογω της μη λειτουργίας των σφαγείων μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί πρόστιμα χωρίς να αναγράφεται που και σε τι οφείλεται η καθυστέρηση λειτουργίας τους. Το ζήτημα αυτό πρέπει να απασχολήσει τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διερευνηθεί σε βάθος και σε όλη του την έκταση. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης της Ανώνυμης εταιρίας να αναζητήσει τους υπευθύνους εάν υπάρχουν και ποιες είναι οι ευθύνες του κάθενός.Ο Δήμος και η δημοτική ανώνυμη εταιρία δεν πρέπει να επιβαρυνθεί το πολύ μεγάλο κόστος της επένδυσης που δεν λειτουργεί ούτε να επιβαρυνθεί με το πολύ μεγάλο πρόστιμο που επιβλήθηκε από την μη λειτουργία των σφαγείων για αγνώστους σε εμάς λόγους. Για την μη λειτουργία των σφαγείων για περισσότερα από 10 χρονιά κάποιος ευθύνεται.

Μας είναι γνωστό ότι στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια οποιουδήποτε ιδιοκτήτη για την έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται η βεβαίωση του Δασαρχείου ότι δεν είναι δημόσια δασική εκταση.Όμως τμήμα της επιφάνειας του γηπέδου των σφαγείων μετά από αυτοψία του Δασαρχείου Λειβαδιάς περίπου 708,94 τ.μ χαρακτηρίστηκε με την υπ αριθ. 2640/8-7-2010 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Λειβαδιάς ως δασική έκταση και επιφάνεια 4.584,97 τ.μ ως μη δασική. Κατά της πράξης αυτής άσκησε αντιρρήσεις ο Διευθυντής Δασών Βοιωτίας στην Αβαθμια Επιτροπή δασικών αμφισβητήσεων οι οποίες έγιναν δεκτές με την υπ αριθ.65/10/6-2-2012 απόφαση πρακτικό της Αβαθμιας Επιτροπής και με την απόφαση αυτή το τμήμα του γηπέδου των Σφαγείων επιφάνειας 4.584,97 τ.μ χαρακτηρίστηκε ως αναδασωτέα έκταση και κατά το υπόλοιπο τμήμα των 708,94 τ.μ επικυρώθηκε ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης. Για τον δασικό χαρακτηρισμό αυτού του τμήματος δεν προκύπτει ότι αμφισβητήθηκε ο δασικός χαρακτήρας του γιατί δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις στην Αβαθμια επιτροπή από τον Δήμο Αράχωβας.  Κατά της αποφάσεως της Α/βαθμιας Επιτροπής ασκήθηκε από τον Δήμο Αράχωβας η από 26-6-2012 προσφυγή στην Β/βαθμια Επιτροπή Δασικών αμφισβητήσεων χωρίς να γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της. Με την από 26-6-2012 αίτηση προς το Δασαρχείο Λειβαδιάς ο Δήμος ανέφερε ότι στο αγροτεμάχιο των σφαγείων δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρήση και επέμβαση πλην της περίφραξης και της φύλαξης του εξοπλισμού και του κτιρίου.   Πάντως από τις αναρτήσεις στο google σχετικά με το ζήτημα του χαρακτηρισμού του γηπέδου των Σφαγείων ο τότε βουλευτής και ήδη δήμαρχος Διστόμου-Αράχωβας Αντίκυρας και πρόεδρος του ΔΣ της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρίας κ. Σταθάς είχε υποβάλει ερώτηση στην Βουλή. Συνεπώς το θέμα αυτό το γνωρίζει και το παρακολουθεί.

Από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων διαπιστώσαμε ότι ολόκληρη η έκταση των σφαγείων είναι δασική και ότι για την λειτουργία τους εγκρίθηκε η επέμβαση με όρους που έχουν τεθεί από την Διεύθυνση Δασών Βοιωτίας.

Όταν αποφασίστηκε ο εκσυγχρονισμός των δημοτικών σφαγείων ο Δήμος Αράχωβας ζήτησε με την από 7-10- 2009 αίτηση του προς το Δασαρχείο Λειβαδιάς την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης εδαφικής εκτάσεως και επισύναψε 5 τοπογραφικά διαγράμματα του μηχανικού Νικ.Παπαδρόσου την ένορκη βεβαίωση των Γ. Τσακωνιτη και Ι. Ράπτη.

Επίσης ήταν γνωστό στο Δήμο Αράχωβας ότι για την λειτουργία των σφαγείων και τον εκσυγχρονισμό τους έπρεπε το αγροτεμάχιο να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 5.000 τ.μ., απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από το τελευταίο σπίτι του οικισμού μετρούμενη σε ευθεία ενώ για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας και επέμβασης επ αυτού έπρεπε να προϋπάρχει πράξη του Δασαρχείου ότι το αγροτεμάχιο δεν είναι δημόσια δασική έκταση.

Μας δημιουργήθηκε η απορία ότι αφού ήταν γνωστά όλα τα παραπάνω γιατί έγινε ο εκσυγχρονισμός πριν επιλυθεί το ζήτημα του χαρακτηρισμού του αγροτεμαχίου με την εκταμίευση πολύ μεγάλων ποσών και γιατί ζητήθηκε, εισπράχθηκε και αναλώθηκε η επιδότηση- χρηματοδότηση των σφαγείων πριν την οριστική επίλυση του δασικού και ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία του χαρακτηρισμού του αγροτεμάχιου όπως επίσης ήταν γνωστό ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας των σφαγείων πριν τον αποχαρακτηρισμό του δασικού χαρακτηρισμού του γηπέδου των. Έτσι οι μεν προμηθευτές και κατασκευαστές των σφαγείων εισέπραξαν τις δαπάνες και τις αμοιβές τους αφού ο Δήμος και η δημοτική επιχείρηση πλήρωσε τα πολύ μεγάλα ποσά εις βάρος των πιστώσεων και τελικά εις βάρος των δημοτών και λοιπών δημοτικών έργων πλην όμως τα σφαγεία παρά τον εκσυγχρονισμό τους δεν λειτουργούν και ήταν γνωστό στους αρμοδίους ότι δεν επρόκειτο να λειτουργήσουν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται. Δηλαδή χωρίς να υπερβάλουμε ήταν γνωστό στους απασχοληθέντες με τα σφαγεία ότι δεν επρόκειτο να λειτουργήσουν και εν γνώσει τους προέβαιναν σε πληρωμές για τον εκσυγχρονισμό τους.Τι να τον κάνουμε τον εκσυγχρονισμό όταν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια λειτουργίας και καταχώρησης των δημοτικών σφαγείων Αράχωβας στο Μητρώο Σφαγείων. !!! 

Τα παραπάνω δεν επικαλύπτονται διότι ήδη οριστικά η έκταση των σφαγείων αναγνωρίστηκε και αναγράφεται ως δημόσια δασική έκταση και η λειτουργία των σφαγείων εγκρίθηκε λογω νομοθετικής ρύθμισης που επέτρεψε την λειτουργία τους υπό όρους που και αυτοί πρέπει να τηρηθούν.

Επίσης ως προς την ιδιοκτησία του αγροτεμαχίου μας είναι γνωστό ότι δεν αρκεί η ένορκη βεβαίωση των δημοτών αλλά απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας ότι το γήπεδο των σφαγείων ανήκει στον Δήμο και μάλιστα τίτλος συμβόλαιο η δικαστική απόφαση που πρέπει να έχει εγγραφεί - μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αράχωβας. Διαφορετικά ο Δήμος εμφανίζεται και αντιμετωπίζεται ως καταπατητής δημόσιας δασικής έκτασης. Τέτοιοι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν προκύπτει ότι κατατέθηκαν στο Δασαρχείο μαζί με την αίτηση για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού του αγροτεμαχίου ούτε αναφέρονται στις αποφάσεις των επιτροπών επιλύσεως των δασικών διαφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι τα παρακάτω:

Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και επί πλέον εφ όσον έχει συνταχτεί  και εγκριθεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καθώς επίσης να έχει καταχωρηθεί η εγκατάσταση στο μητρώο Σφαγείων και να έχει αναρτηθεί η καταχώρηση και ο αριθμός εγκατάστασης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ

Επίσης η συνηγορία μας παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκμίσθωση των σφαγείων ως παραγωγική μονάδα με ελάχιστους όρους όσα παραπάνω διατυπώνω και όχι ως ακίνητο και ως κινητά πράγματα.

Επί πλέον ζητάμε

Να διαβιβαστεί στο Τοπικό Συμβούλιο πλήρης φάκελος με αντίγραφα όλων των πράξεων αιτήσεων και της αλληλογραφίας που έχει σχέση με τα σφαγεία, αντίγραφα των προσφυγών και τυχόν δικογράφων που ασκήθηκαν και των αποφάσεων που εκδόθηκαν επ αυτών, αντίγραφα των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου και του Διοικητικού Συμβούλιου της μονομετοχικής ανώνυμης εταιρίας που έχει σχέση με την εκτέλεση έργων και προμηθειών εξοπλισμού, τις χρηματοδοτήσεις και τις πληρωμές και όλες τις μελέτες που έχουν εκδοθεί και εγκριθεί για την λειτουργία των σφαγείων.


Ο κ. Ανδρίτσος πήρε το λόγο και ανάφερε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν πρόκειται για δασική έκταση και ότι πρέπει να δοθούν τα εύσημα στον δήμαρχο γιατί κατάφερε αυτά που οι άλλοι δεν μπόρεσαν . Το βασικό είναι να λειτουργήσουν τα σφαγεία , γιατί μέχρι πριν 8 μήνες το θέμα έχει παγώσει. Συμφωνεί στην λειτουργία των σφαγείων με  όλα τα νόμιμα προβλεπόμενα .

Όλοι οι σύμβουλοι συμφωνούν στην λειτουργία των σφαγείων με όλα τα νόμιμα προβλεπόμενα που είναι απαραίτητα για αυτήν , και συμφωνούν με την εισήγηση της προέδρου .

Ο κ. Αλμπάνης ζήτησε το λόγο και τόνισε ότι έφτασε να παρθεί η απόφαση τέλος Μαΐου και για το λόγο αυτό δεν προλαβαίνουμε να γίνουν οι επόμενες διαδικασίες . Θεωρεί ,προσωπική του γνώμη ,ότι σκόπιμα το Τοπικό συμβούλιο κωλυσιέργησε στην λήψη απόφασης . Η γνωμοδότηση έρχεται σε ώρα που δεν προλαβαίνει και η τριμηνιαία άδεια λήγει . Συνέχισε λέγοντας ότι ο δήμαρχος ζήτησε την γνωμοδότηση για την απόφαση δημοπράτησης του ακινήτου και αν το πρόστιμο βεβαιωθεί λόγω κωλυσιεργίας, το Τοπικό φέρει ακέραια την ευθύνη . Κλείνοντας τονίζει ότι συμφωνεί με την εισήγηση της προέδρου, αλλά διαφωνεί με την αργοπορία της απόφασης και των συνεπειών που θα ακολουθήσουν.

  

  Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν.3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018  και,

Την προφορική εισήγηση της προέδρου

Την γενόμενη διαλογική συζήτηση

Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι παρόντες Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην πρόταση της προέδρου


Εγκρίνει  ομόφωνα την εισήγηση της προέδρου Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  20/2020.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ευσταθία Ιγγλέζου ΤΑ ΜΕΛΗ


Χρυσούλα Καπετανάκου

Γεωργία Ταγκαλάκη

Παρασκευή Δεσφινιώτη

     Ιωάννης Ανδρίτσος

Παρασκευάς Φλώρος


2 σχόλια:

 1. Αντιγράφω από το κείμενο : "προσπαθούν να υποβαθμίσουν το Τοπικό Συμβούλιο Αράχωβας, να απαξιώσουν τον θεσμικό του ρόλο να ματαιώσουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αποφύγουν η και να παρακάμψουν τον έλεγχο που ασκεί και θα ασκεί το Τοπικό Συμβούλιο" - σχεδόν δύο (2) ημέρες μετά ο Δήμαρχος δεν έχει μπει στον κόπο να απαντήσει, επιβεβαιώνοντας κατ' ουσία τις καταγγελίες του τοπικού.
  Ποιός ξέρει ίσως είναι και .... πολυάσχολος και που να βρει χρόνο !!!

  Για όσους γνωρίζουν τις "μεθόδους" Σταθά καμμία έκπληξη. Για τους υπόλοιπους καλημέρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ρε μπας κι έχει εξαφανιστεί ο Δήμαρχος και δεν απαντάει ???

  Άμα είναι να ειδοποιήσουν το Amber Alert :

  ΠΡΟΣΟΧΗ εξαφανίστηκε Δήμαρχος τάδε Δήμου, όνομα, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε στρατιωτικο ένδυμα τύπου αμπεχωνο κτλ κτλ

  :):):)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin