3 Ιουνίου 2020

Στο μαυσωλείο Διστόμου η σημερινή συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Δ. Α. Α.


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Μαυσωλείου στο Δίστομο, την 3η Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.229,08€ του  ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση (13η) υποχρεωτική προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19   {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ- Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 730,40€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 18.483,44€ του ΥΠΕΣ από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΑΧΟΒΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 6ο:  Έγκριση της  κανονιστικής απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και καθορισμός ανταλλάγματος {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 7ο: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ»  σε ιδιώτη μελετητή  {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 8ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 9ο: ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- Τ.Ε.Δ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 10ο: Ψήφισμα για τις σχολικές καθαρίστριες {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 


 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin