7 Οκτωβρίου 2020

Αναζήτηση πολιτικού μηχανικού για στελέχωση εργοταξίου στον Άγιο Νικόλαο ΒοιωτίαςΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Επίβλεψη, οργάνωση και συντονισμός εργοταξίου καθόλη την διάρκεια των εργασιών για την επιτυχή εκτέλεση των έργων που αναλαμάνει η εταιρεία
• Συντονισμός της Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και διαχείριση του προτύπου OHSAS18001:2007.
• Επίβλεψη της τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργοτάξιο και της πιστής εφαρμογής των διαδικασιών της εταιρείας.
• Καθοδήγηση του εργατικού προσωπικού για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών
• Συνεργασία και επαφή με τους εξωτερικούς συνεργάτες / υπεργολάβους που σχετίζονται με την εκτέλεση των έργων
• Διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων
• Παρακολούθηση και έλεγχος των πόρων που δαπανώνται στα έργα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
• Προϋπηρεσία από 1 έως 3 έτη
• Επιθυμητή εμπειρία σε επίβλεψη έργων και παρακολούθηση εργολαβικών συμβάσεων
• Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Άριστη γνώση MS Office
• Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων χρονικού προγραμματισμού (MS Project ή Primavera) και σχεδιασμού (Autocad)
• Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού εργοταξίων, ομαδικότητα, εργατικότητα, ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης πολλαπλών εργασιών και διαχείρισης χρόνου, ηγετικές ικανότητες
• Άδεια οδήγησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin