13 Ιουνίου 2017

Προκύρηξη διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ


∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή - υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης) για την ανάθεση υπηρεσιών “Μεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών
µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τρία
σχολικά έτη 2017–2018, 2018-2019 και 2019-2020”,
συνολικού προϋπολογισµού
6.947.529,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης 25% και Φ.Π.Α 24%,
[4.482.276,75 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ, 1.120.569,21 ΕΥΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%,
και 1.344.683,04 ΦΠΑ 24%) (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών
Επιβατών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin