29 Μαρτίου 2023

Τα δικαιολογητικά για το δωρεάν ρεύμα σε Αράχωβα


                            

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Για την Κοινότητα Αράχωβας δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, με όριο κατανάλωσης για κάθε σχετική παροχή/ εγκατάσταση, χαμηλής τάσης, ορίζονται οι πρώτες 2.500 kwh κάθε έτος. Μετά τις 2.500 kwh η τιμή του ρεύματος θα τιμολογείται με το χαμηλότερο τιμολόγιο της Protergia χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής. Ισχύει μόνο για τους μόνιμους κατοίκους που έχουν την πρώτη κατοικία τους εντός του οικισμού Αράχωβας, του οικισμού Λιβαδίου και Ζεμενού της Κοινότητας Αράχωβας ή λειτουργούν επιχείρηση στους ανωτέρω οικισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε επιχειρηματίας αποτελεί μόνιμο κάτοικο και έχει την πρώτη κατοικία εντός των ανωτέρω οικισμών. Προς τον σκοπό απόδειξης ιδιότητας μόνιμου κατοίκου και ύπαρξης πρώτης κατοικίας εντός των ανωτέρω οικισμών θα κοινοποιούνται στην εταιρεία τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα.   

Για οικιακό τιμολόγιο:

1. Τελευταίος λογαριασμός (Σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές χρειάζεται

και η απόδειξη εξόφλησης).

2. Ταυτότητα

3. Τελευταία ένδειξη μετρητή (φωτογραφία ρολογιού)

Για επαγγελματικό τιμολόγιο :

1. Έναρξη εργασιών για ατομικές επιχειρήσεις ή καταστατικό/ΦΕΚ εκπροσώπησης για τις

εταιρείες.

2. Ταυτότητα Νόμιμου εκπροσώπου.

3. Τελευταίος λογαριασμός (Σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές χρειάζεται

και η απόδειξη εξόφλησης).

4. Τελευταία ένδειξη μετρητή (φωτογραφία ρολογιού)

Επιπλέον δικαιολογητικό για την  κοινότητα Αράχωβας :

(αφορά νέους και υφιστάμενους πελάτες της “PROTERGIA”)   

Έντυπο Ε1 (πρώτη και τρίτη σελίδα) και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία το πρόσωπο θα

δηλώνει ότι παραμένει κύριος του ακινήτου.


Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται  στα εξής σημεία : 


α. Δίστομο : Συνεργάτη “PROTERGIA”  - 10ης Ιουνίου 41.

 (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2267300581)

β. Αντίκυρα : Δημοτικό κατάστημα (πρωινές ώρες 9:00 π.μ. – 3:00μ.μ.)

(τηλέφωνο επικοινωνίας : 2267041474)

γ. Αράχωβα : Δημοτικό κατάστημα (πρωινές ώρες 9:00 π.μ. – 3:00μ.μ.)

(τηλέφωνο επικοινωνίας : 2267350201).

δ. Κλήση σε 18311

ε. Φόρμα ενδιαφέροντος στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

https://www.protergia.gr/dorea-daa/ 


Η φωτογραφία από το ARACHOVA TV


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin