16 Απριλίου 2022

Οι 6 "νεροκράτες" της Αράχωβας.

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε και τα εξής :

Αποφασίζει ομόφωνα

Εκλέγει κατά σειρά ικανότητας και καταλληλόλητας για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο σκεπτικό της

παρούσας, από τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλλαν αιτήσεις, ως υδρονομείς της περιοχής του

ελαιώνα της Κοινότητας Αράχοβας για την αρδευτική περίοδο 2022 όπως αυτή καθορίστηκε με την

αριθμ. 23/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από

υπογραφής σύμβασης μέχρι και 30-09-2022 τους εξής:

1. Ζησίμου Μιλτιάδη του Παναγιώτη

2. Ιωάννου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου

3. Ράπτη Ιωάννη του Αθανασίου

4. Παπαδέα Εμμανουήλ του Γεωργίου

5. Ρήγα Ανδρέα του Νικολάου

6. Μπεζεντέ Ιωάννη του Ευσταθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin