2 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθετήθηκε γενική γραμματέας στον Δήμο ΔΑΑ

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση :


Διορίζουμε την Ευγενία Χριστοπούλου του Βασιλείου στην θέση της Γενικής
Γραμματέας του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας, από 1 Σεπτεμβρίου 2020,
επειδή διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις και την κρίνουμε κατάλληλη
για την πλήρωση της θέσης.
H συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 00/6031.002 « Τακτικές Αποδοχές Γενικού
Γραμματέα Δήμου» και Κ.Α. 00/6053.002 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών
θέσεων (Γενικού Γραμματέα Δήμου)» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του
Δήμου και αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν για τα επόμενα έτη έως την λήξη της
σύμβασης.

Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε
περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και
απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.

Η ανάθεση των αρμοδιότητων που θα ασκεί η Γενική Γραμματέας θα οριστούν με νεότερη
Απόφαση Δημάρχου.

Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στον οποίο
αποστέλλεται η παρούσα αμελλητί.

Ο Δήμαρχος
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
Ιωάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin