5 Σεπτεμβρίου 2020

56 προτάσεις για έργα σε Αράχωβα-Λιβάδι-Ζεμενό.


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ. αριθ. 9/2020 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Αράχοβας του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας .

Στην Αράχοβα και στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου σήμερα την 2η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο κοινότητας Αράχοβας ύστερα από την υπ΄αριθμ.5922/25-8-2020 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτάσεις για την κατάρτιση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2021
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης.ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1. Ευσταθία Ιγγλέζου

2. Χρυσούλα Καπετανάκου

3. Γεωργία Ταγκαλάκη

4. Παρασκευή Δεσφινιώτη 

5. Ιωάννης Ανδρίτσος 
ΑΠΟΝΤΕΣΠαρασκευάς Φλώρος 


Χατζόπουλος Γεώργιος 

Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και η υπάλληλος του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας – Αντίκυρας , 
Βιολέτα Κεφάλα για την τήρηση των πρακτικών.
Αρ. Απόφασης: 39/2020Η πρόεδρος στην αρχή της εισήγησης της για το Τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους 2021 , τόνισε ότι για να καταρτιστεί πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει προηγουμένως προτάσεις και ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία και τον Δήμαρχο. 

Παρόλα αυτά η πρόεδρος εισηγήθηκε τα κάτωθι (χειρόγραφες σημειώσεις – 5 σελίδες ) :


Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων 


Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων 


Συντήρηση και ανακατασκευή φρεατίων 


Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στο Λιβάδι ( κ ΄βιολογικού σταθμού )


Μελέτες – έρευνες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων


Μελέτες – επιστημονικές έρευνες για την ύδρευση , δυνατότητα σύνδεσης με τον Μόρνο


Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για το κοιμητήριο, και επέκταση αυτού 


Επέκταση νεκροταφείου 


Ανάπλαση πλατείας ΞΕΝΙΑ κ΄ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ


Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (Ντόλτσε Βίτα, Παλιομηχανή κ.α.)


Χρήση σύγχρονων μέσων άμεσης επικοινωνίας για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τον χειμερινό προορισμό ΧΚΠ και ευρύτερα της Αράχωβας 


Συντήρηση δημοτικών τουαλετών 


Μελέτη για την οριοθέτηση – αδειοδότηση , χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων


Κατασκευή και λειτουργία ολοκληρωμένου πράσινου σημείου


Χωροθέτηση : α) για την τοποθέτηση μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης 

β) δημιουργία εσοχών τοποθέτησης απορριμματοφόρων κάδων

16. Χρωματισμοί , οικοδομικές επισκευές , ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων 

17. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων 

18. Επισκευή και συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων 

19. Κατασκευή – Ανακαίνιση χώρων υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα -τουαλέτες γυμναστηρίων20. Ανάπλαση αυλείου χώρου σχολικών μονάδων

21. Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων 

22. Κατασκευή χώρων για ζώα συντροφιάς 

23. Συντήρηση και ενίσχυση πρασίνου σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα 

24. Συντήρηση και ενίσχυση πρασίνου των παιδικών χαρών

25. Συντήρηση των παιδικών χαρών

26. Δημιουργία μονάδας επιδημιολογικών κινδύνων στην Αράχωβα

27. Ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων γειτονιάς Αφανού 

28. Ανάπλαση – ολοκλήρωση πλατείας Αγίου Γεωργίου 

29. Σύνταξη διαχειριστικών μελετών για πάρκα και άλση 

30. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Αθήνας(Κυψέλη),Αράχωβας(Ντόλτσε Βίτα , Παλιομηχανή κα)

31. Σήμανση ιστορικού κέντρου Αράχωβας και ανάδειξη αυτού

32. Εργασίες τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων

33. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού

34. Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών χώρων σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα και στους οικισμούς Λιβάδι, Ζεμενό 

35. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας (LED)

36. Μελέτες αναβάθμισης περιοχών ( Ρίτσα, Κούκουρας , Πλάτανος , Κάτω Αλώνια , Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ιωάννης , Εισπράκτορας (Κόκαλη) , Κουλαντέρενα κ.α 

37. Τοποθέτηση πινακιδίων αρίθμησης οδών 

38. Έργα αισθητικής ανάπτυξης , γκράφιτι, γλυπτά , συντριβάνια ( Τούνελ Αράχωβας , ¨ Παρθενώνας¨ Κουλαντέρενα κα)

39. Αισθητική αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην είσοδο και στην έξοδο της κοινότητας 

40. Μεταφορά των απορριμματοφόρων σε νέα θέση για την αναβάθμιση της εισόδου από Αθήνα (ανατολική) έτσι ώστε να αποδοθεί το πάρκινγκ στους δημότες και η Αράχωβα να κερδίσει την πρώτη θετική εντύπωση των εισερχομένων.

41. Δενδροφύτευση (περιμετρικά) και καθαρισμό του δημοτικού οικοπέδου ΜΟΜΑ

42. Συντήρηση του βιολογικού σταθμού καθαρισμού λυμάτων 

43. Αισθητική αναβάθμιση με χρήση σημείων σήμανσης (Αράχωβα – Λιβάδι – Ζεμενό)

44. Αποκατάσταση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ( Ελιές – Λιβάδι – Ζεμενό) , εντός και εκτός των οικισμών 

45. Ασφαλτόστρωση της δημοτικής οδοποιίας εντός του οικισμού (χωματόδρομοι μέσα στην πόλη )

46. Ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο Αθηναϊκό Χιονοδρομικό Κέντρο καθώς αυτό ανήκει στον Δήμο 

47. Καθαρισμός και συντήρηση των μονοπατιών του Παρνασσού και ανάδειξη αυτών

48. Συντήρηση , αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου άρδευσης του ελαιώνα με σημεία αφετερίας τις υπάρχουσες δεξαμενές γύρω από το δημοτικό διαμέρισμα 

49. Αναβάθμιση και ανάδειξη σε συνεργασία με το Υπουργείο πολιτισμού του Κωρύκειου Άντρου 

50. Μελέτη για την ανάδειξη – αποκατάσταση του παλαιού Λατομείου σε χώρο πολλαπλών χρήσεων – δραστηριοτήτων (ανοικτό θέατρο) σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

51. Κατασκευή υπαίθριου γυμναστηρίου στον Εγκάρσιο (παλιά παιδική χαρά )

52. Εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής NOVOVILLE (εφαρμογή αναφοράς προβλημάτων )

53. Αναβάθμιση – Επαναλειτουργία του έξυπνου οικισμού που βρίσκεται στο Μουσείο

54. ΣΒΑΚ ( Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας )

55. Έξυπνα παγκάκια

56. Δημιουργία θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν.3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και, 


Την προφορική εισήγηση της προέδρου 


Την γενόμενη διαλογική συζήτηση


Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι παρόντες Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην πρόταση της προέδρου
Εγκρίνει ομόφωνα 
Τις προτάσεις της προέδρου για το Τεχνικό Πρόγραμμα οικ. έτους 2021

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2020.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ευσταθία Ιγγλέζου ΤΑ ΜΕΛΗ


Χρυσούλα Καπετανάκου

Γεωργία Ταγκαλάκη

Παρασκευή Δεσφινιώτη

Ιωάννης Ανδρίτσος 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin