8 Ιουνίου 2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Μετά από καταιγισμό παρεμβάσεων του ξενοδοχειακού κλάδου σε όλη την Ευρώπη σχετικά με την ραγδαία ανάπτυξη της αρρύθμιστης αγοράς διάθεσης ιδιωτικών κατοικιών σε τουρίστες σε ημερήσια βάση, που ανταγωνίζεται ευθέως τα αδειοδοτημένα καταλύματα, καταγράφονται οι παρακάτω σημαντικές εξελίξεις:

Ο Δεκάλογος της HOTREC προς μια βιώσιμη και υπεύθυνη οικονομία του «διαμοιρασμού» (“sharingeconomy”) στην τουριστική διαμονή, ο οποίος προτείνει την ένταξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών σε ρυθμιστικό πλαίσιο, με αναλογική φορολόγηση και επιβολή μιας σειράς υποχρεώσεων που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία του τουρίστα, αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. όσο και για άλλους διεθνείς οργανισμούς κύρους, όπως ο ΟΟΣΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 2/6/2016 Ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνεργατική οικονομία, διευκρινίζοντας μια σειρά από βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι φορείς της αγοράς όσο και οι δημόσιες αρχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή η απόλυτη απαγόρευση μιας δραστηριότητας που εντάσσεται στη συνεργατική οικονομία θα πρέπει να αποτελεί μόνο την έσχατη λύση, όμως θα πρέπει να χορηγούνται εγκρίσεις ή άδειες, όπου είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι συνεργατικές πλατφόρμες που έχουν απλώς διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών (π.χ. διαμονής, μεταφορών) δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε άδειες ή εγκρίσεις. Εν τούτοις τονίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πλατφόρμες οφείλουν να καταβάλουν φόρους, όπως φόρο ατομικού εισοδήματος, φόρο εισοδήματος εταιρειών, καθώς και ΦΠΑ.

Η HOTREC, αντιδρώντας στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφέρει ότι έχει πολλά γκρίζα σημεία και ότι παραβλέπει την ευθύνη που έχουν οι πλατφόρμες. Κρίνει θετική την αναγνώριση των παρόχων υπηρεσίων σε μόνιμη και όχι ευκαιριακή βάση ως επιχειρηματιών, καθώς και την υποχρέωση όλων των παρόχων υπηρεσιών να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να υπόκεινται σε φορολόγηση, καλώντας τις αρχές να καταγράφουν τη δραστηριότητα, προκειμένου να ελεχθεί η συμμόρφωση των παρόχων με τις απαιτήσεις. Αποδοκιμάζει τη στάση της Επιτροπής απέναντι στις πλατφόρμες με το σκεπτικό ότι οι πλατφόρμες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε μια οικονομία που θα κινείται ανάμεσα σε ρυθμισμένες και αρρύθμιστες δραστηριότητες, όπως επίσης θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών να ακολουθούν τη νομοθεσία που προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin