30 Ιουνίου 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -'ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ'ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ 
«ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) προϋπολογισθείσας δαπάνης : 74.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2016.

Ο   Διαγωνισμός   θα   γίνει   στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δίστομο  την
Τρίτη 05 Ιουλίου 2016  και  ώρα  10:00 π.μ

                               
Η εγγύηση  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  1.200,00 €  
Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την
Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 την ίδια ώρα  

Λεπτομέρειες των όρων Διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δίστομο 10ηςΙουνίου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.daa.gov.gr


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. Ιωάννης Γεωργακός


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΩΘΠΒΟΞ0Α-ΗΑΖ pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - Ω84ΦΟΞ0Α-ΜΒ9 pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin