1 Οκτωβρίου 2019

Οι πρώτες ουσιαστικές παρεμβάσεις επί Σταθά, αποφασιζονται στο νέο ΔΣ του Δήμου ΔΑΑ στις 4/10/19
Δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου (επί της οδού Ιωάννου Μπάρλου) στο Δίστομο, την 4η Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28 του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 602,15€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ {Εισηγητής: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 3ο:Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019 και αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 6ο: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Κ.Λ.Π. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 7ο: Υποβολή αιτήματος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ και αποδοχή προσχώρησης στους στόχους του 2030 {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ}

Θέμα 9ο:Πρόσληψη προσωπικού ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}

Θέμα 10ο: Υποβολή αιτήματος προς την ΜΟΔ Α.Ε. παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις διαδικασίες εκπόνησης, ανάθεσης και επίβλεψης μελετών και στην ωρίμανση ή δημοπράτηση έργων {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ}

 

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


 


 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin