31 Μαΐου 2018

Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.


Σε πλήρη εφαρμογή από αύριο ο σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.


Οι πολίτες μπορούν κάθε μεσημέρι να ενημερώνονται για τον βαθμό επικινδυνότητας της επόμενης ημέρας και για την περιοχή που τους ενδιαφέρει.Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν και να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται,ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιάς.Ο εν λόγω χάρτης εκδίδεται και δημοσιεύεται στην παρακάτω διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Blog Widget by LinkWithin