Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Προέγκριση για ανάθεση λειτουργίας βιολογικού σταθμού Αράχοβας σε εξωτερικό συνεργάτη

Η  εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία «Ο Δήμος με το υπάρχον προσωπικό δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει με σωστά αποτελέσματα το βιολογικό καθαρισμό και εφ όσον προσλήψεις δεν γίνονται θεωρεί σωστό να συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη για τη σωστή λειτουργία του σταθμού και την αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συνεπώς λόγω: 

1. Έλλειψης προσωπικού ( εργατοτεχνιτών) βιολογικών καθαρισμών.

 2. Έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού, τεχνογνωσίας , εμπειρίας και τεχνολογικού εξοπλισμού για τον εν λόγο αντικείμενο το οποίο άπτεται περιβαλλοντικών όρων και υγιεινής τόσο των παραγόμενων λυμάτων όσο και του προσωπικού που ασχολείται με αυτό. 

3. επειδή η λειτουργία του βιολογικού σταθμού πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη,

αποφάσισε ..κατά πλειοψηφία την   «Ανάθεση εργασιών  σε εξωτερικό συνεργάτη για τη λειτουργία Σταθμού Βιολογικού Καθαρισμού Αράχοβας»

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin