7 Ιανουαρίου 2021

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δ.Α.Α. οικονομικού έτους 2021

 Ψηφίστηκε ο  προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021


Κανένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από τις Δημοτικές Παρατάξεις της μειοψηφίας δεν ήταν παρόν στη συζήτηση του θέματος του σχεδίου του προϋπολογισμού και έτσι δεν διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2021 προς αυτήν. 

Επίσης ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση εναλλακτική πρόταση.

 Από τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων ήταν οι παρακάτω παρόντες οι οποίοι και ψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2021: 

Παναγιωτακοπούλου Ελένη (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αντίκυρας) 

Κατσούλης Δημήτριος (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου) 

Παντίσκας Αναστάσιος (Πρόεδρος Τοπικου Συμβουλίου Διστόμου)


Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin