8 Ιουνίου 2022

Εγκρίθηκε η δαπάνη για τις δράσεις του ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

  Μεταξύ άλλων διαβάζουμε και τα εξής : 
Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της δαπάνης

 <<ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ >>.

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσµευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού

Εκατόν Σαράντα Εξι Χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα Εξι Ευρώ και Εξήντα Λεπτά Ευρώ ( 146586.6

€).

το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022 2023 ως εξής:

 ""Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση

Ιστορικού Αρχείου και Συλλογών Σχεδίων

Υφαντών και Κεντηµάτων του Λαογραφικού

Μουσείου Αράχωβας" στο Πρόγραµµα

"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ".

Σύνολο : 146.586,60

Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν

και να καταχωρηθούν

αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς

υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός

του έτους αυτού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin