8 Ιουνίου 2022

ΑΝΤΙΚΥΡΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ.

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε και τα εξής:  Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται η υποβολή της πράξης με τίτλο

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» στον Δήμο Διστόμου

Αράχοβας Αντίκυρας».

Η παρούσα πράξη αφορά δυο κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας,

που βρίσκονται στον οικισμό της Αντίκυρας.

Με την πρόταση ο Δήμος προσδοκά να προσφέρει στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του

Δήμου σύγχρονους, βιώσιμους και λειτουργικούς υπαίθριους χώρους αναψυχής και πρασίνου.

Η πρόταση περιλαμβάνει επαναπροσδιορισμό των χώρων αυτών με κύριο στόχο την βιοκλιματική

και αισθητική τους αναβάθμιση τους ώστε να είναι προσιτοί και προσβάσιµοι σε όλους, την

καλύτερη αξιοποίηση των χώρων από τους κατοίκους (µικρούς και µεγάλους), καθώς επίσης και

την δημιουργία χώρων πρασίνου, µε γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης

µέσω ήπιων παρεµβάσεων.

Η αναδιαμόρφωση των χώρων σχεδιάστηκε ώστε να ενδυναμωθεί η επισκεψιµότητα, η

συντηρησιµότητα, η αποδοτικότητα , η προσέλκυση του ενδιαφέροντος αλλά και το πράσινο τους.

Αποσκοπεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη αφενός και τις ανάγκες

αναβάθμισης του ευρύτερου οικισμού αφετέρου, την απόδοση των ελεύθερων χώρων στους

κατοίκους και τους επισκέπτες, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της περιοχής, το βιοτικό επίπεδο

των πολιτών, μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες του

Δήμου αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.

Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε μελέτη με τίτλο: « ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» και προϋπολογισμό 385.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

3

24%), προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλει πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022 (Β’ Φάση), ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

(Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και

συγκεκριμένα στο Μέτρο 1 «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» και Υπομέτρο 1.1. «Ολοκληρωμένα

έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών» της πρόσκλησης

του Πράσινου Ταμείου.

Με την προτεινόµενη πράξη με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού

Αντίκυρας στο Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας» προϋπολογισμού 385.000,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ο Δήμος θα συμμετάσχει στην προαναφερθείσα πρόσκληση

με σκοπό την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου του Δήμου.

Το ποσό χρηματοδότησης για το Μέτρο 1 της πρόσκλησης είναι έως το 60% του Οριστικού

Προϋπολογισμού του έργου, επομένως:

 Προϋπολογισμός έργου: 385.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης: 193.264,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 Ίδιοι πόροι Δήμου: 191.736,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin