8 Ιουνίου 2022

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε σχετική απόφαση από τον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. 1. Την έγκριση των Μελετών:

Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος,

Ενεργειακής Εξοικονόμησης,

Οικονομικής Σκοπιμότητας,

Γεωοικονομοτεχνικής μελέτης,

Οριστικής Μελέτης για τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ προϋπολογισμού 2.170.000,00 συμπ. Φ.Π.Α 24%.

Σύμφωνα με την μελέτη ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην

αρμοδιότητα του δήμου και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή της

πράξης.

2. Την έγκριση του περιεχομένου και της υποβολής της αίτησης στήριξης για την

χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» προϋπολογισμού

2.170.000,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24% το οποίο

διαρθρώνεται σε ένα κύριο υποέργο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη

για επενδύσεις σε υποδομές που συνοδεύονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 4.3.1. «Υποδομές έγγειων

βελτιώσεων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης.


=============================================Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin