12 Ιανουαρίου 2022

Αράχωβα : 'Ένα βήμα πιο κοντά στους βυθιζόμενους κάδους και στα γήπεδα τένις

 Μεταξύ άλλων διαβάζουμε τα εξής :

Εγκρίνει την σύναψη και το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση

του έργου με Κ.Α. 30.7326.014 και τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΜΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ)”

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το ως άνω έργο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Με την  Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φορέας Χρηματοδότησης) και του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας (Φορέας Υλοποίησης) και προσδιορίζονται ο τρόπος και οι όροι αυτής για την υλοποίηση του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.


=============================================


΄΄Προμήθεια Βυθιζόμενων Συστημάτων Αποθήκευσης Απορριμμάτων με κάδους Συμβατούς με τα Κοινά Απορριμματοφόρα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για την Αναβάθμιση των Κοινόχρηστων χώρων ΄΄ εκτιμώμενης αξίας 254.200,00 ευρώ   κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, καθώς θα εξυπηρετηθούν επιτακτικές ανάγκες του Δήμου στο τομέα της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και στη διαχείριση των αποβλήτων για τις ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων

και ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό την μείωση του κόστους της αποκομιδής απορριμμάτων .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin