Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ»

 Εγκρίθηκε  διάθεση πίστωσης και απ’ ευθείας ανάθεση για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ» 

Το έργο ανατέθηκε  απ’ ευθείας στον εργολάβο – εμπειροτέχνη Σφοντούρη Γεώργιο, που εδρεύει στο Δίστομο Βοιωτίας .

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin