Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Αλλαγές στην εσωτερική δομή του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.


 Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας , που ψηφίσθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο,καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα ,Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.
 Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

Η παραπάνω διάρθρωση έγινε με βασικό σκοπό τη ομαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών από του χρόνου. Βεβαίως θα τακτοποιηθούν και άλλα ζητήματα καθώς θα δημιουργηθούν και νέα τμήματα (όπως γραφείο τύπου) και θα προκύψουν και νέες θέσεις υπαλλήλων.

 Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα εξής :


 "  Θα ενταχθούν στον υπάρχον ΟΕΥ του Δήμου, οι κλάδοι/κατηγορίες των υπαλλήλων Γαμβρίλη Γεωργίου του Ανάργυρου κλάδου/κατηγορίας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και Μούργου Νικολάου του Κωνσταντίνου κλάδου/κατηγορίας ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ."

Όλες αυτές οι ανακατατάξεις , θα φέρουν και αλλαγές στην στελέχωση της κάθε υπηρεσίας του Δήμου , όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά (ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ) και όπως διαβάζουμε και στο σχετικό έγγραφο :

 "Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων." 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin