Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Κρίσεις ΕΛΑΣ : Οι προακτέοι Αστυνομικοί Διευθυντές


Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 18 Φεβρουαρίου 2016, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Π.Δ.24/1997 :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1, περίπτ. β’, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 41 του Π.Δ. 24/1997, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

Ι. Κ α τ” ε κ λ ο γ ή

1. 239785 Μανιδάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ
2. 236824 Κοσσιώρης Γεώργιος του Αθανασίου
3. 237875 Κατσίφης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
4. 239624 Χαντζούλης Κωνσταντίνος του Νικολάου
5. 231686 Μαλλιαρός Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
6. 239438 Μαρκογιαννάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ
7. 230768 Δημήτρουλας Θεόδωρος του Παναγιώτη
8. 239324 Βαλσαμάκης Μανούσος του Πασχάλη
9. 232808 Λασπάς Ιωάννης του Δημητρίου
10. 236806 Κοκορόσκος Κωνσταντίνος του Νικολάου
11. 240826 Μποδιώτης Παναγιώτης του Γρηγορίου
12. 236821 Κορομηλάς Δημήτριος του Παναγιώτη
13. 236929 Μπάλλας Γεώργιος του Ζώη
14. 238076 Μελισσινός Χαράλαμπος του Σοφοκλή
15. 235727 Δαλαβούρας Ανδρέας του Γεωργίου
16. 238747 Τσίτος Θεοδόσιος του Κωνσταντίνου
17. 238987 Παναγιωτίδης Πέτρος του Ιωάννη
18. 241457 Τσάτσης Μιχαήλ του Φωτίου
19. 234866 Αργύρης Κωνσταντίνος του Αναστασίου
20. 229461 Κιτσάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου
21. 236013 Τεσσέρης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου
22. 240212 Γλυκόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
23. 234663 Γάσπαρης Στυλιανός του Στυλιανού
24. 239685 Κατέρης Γεώργιος του Ναπολέοντα
25. 241260 Τσέτσικας Νικόλαος του Ελευθερίου
26. 234569 Ντρίνιας Χαράλαμπος του Νικολάου
27. 228681 Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
28. 239797 Παπανικολάου Αθανάσιος του Βασιλείου
29. 234524 Πουλογιαννόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
30. 239830 Χριστοφιλέας Κωνσταντίνος του Πέτρου
31. 234737 Λυμπινάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
32. 239268 Γαλάνης Ιωάννης του Αναστασίου
33. 235847 Κουμπούνης Βασίλειος του Αποστόλου
34. 240763 Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
35. 240023 Αναγνωστάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
36. 240495 Κεφαλιανάκης Παντελής του Στυλιανού
37. 235532 Μανάρας Πίνδαρος του Παναγιώτη
38. 240002 Αθανασόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη
39. 240996 Πετσίνης Παναγιώτης του Περικλή
40. 235919 Παπαδόπουλος Σεραφείμ του Δημητρίου
41. 239780 Καραχάλιος Θωμάς του Κωνσταντίνου
42. 241267 Τσιγαρίδας Χρήστος του Κωνσταντίνου
43. 237382 Μπουλούμπασης Χρήστος του Γεωργίου
44. 241245 Τσαμαδιάς Γεώργιος του Ανδρέα
45. 241382 Χρηστόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
46. 231055 Πετσινός Χρήστος του Γεωργίου
47. 239294 Ζήκος Νικόλαος του Θεοφίλου
48. 236456 Παπαδόπουλος Κυριάκος του Αναστασίου
49. 234573 Αποστολόπουλος Ιωάννης του Αντωνίου
50. 241991 Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Λεωνίδα
51. 229907 Μαριόλης Δήμος του Πέτρου
52. 246875 Λυκιαρδόπουλος Δαρείος-Άγγελος του Τιμολέοντα
53. 241676 Θεοχάρης Χαράλαμπος του Παναγιώτη
240791 Μπαλαμπάνη Γεωργία του Ηλία
Υπηρεσία Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων
54. 240785 Μπακαλάρος Γεώργιος του Μιχαήλ
55. 241023 Πούπουζας Παναγιώτης του Μιχαήλ
56. 240696 Μανούρας Χρήστος του Δημητρίου
57. 240776 Μούρτος Αριστείδης του Ευαγγέλου
58. 242037 Παραδεισανός Αδάμ του Αλεξάνδρου
59. 241754 Κεραμάς Θεόδωρος του Αθανασίου
60. 241825 Κωστούλας Βασίλειος του Δημοσθένη
61. 241385 Χριστοδουλίδης Ασημάκης του Βασιλείου
62. 229544 Κατσιαμάκας Ιωάννης του Σπυρίδωνα
63. 241567 Βράντζας Βασίλειος του Νικολάου
245595 Θωμόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου
Υπηρεσία Γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων
64. 241201 Τζιτζής Αντώνιος του Θωμά

ΙΙ. Κ α τ” α ρ χ α ι ό τ η τ α

1. 238368 Βαλσαμάς Βασίλειος του Γεωργίου
2. 239072 Σκάνδαλος Αριστείδης του Ευαγγέλου
Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. β” εδάφιο τρίτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του Π.Δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές των άρθρων 32 παρ.3 του ιδίου Προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.132/2002, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γενικών της Ελληνικής Αστυνομίας Β ι σ κ α δ ο ύ ρ ο ς Μιχαήλ του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.233472), στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’αρχαιότητα, λόγω άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελήφθη των Τακτικών Κρίσεων έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. β” του Π.Δ.24/1997, αναδρομικά
από 20-3-2012, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό της νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Πηδηκτάκη Αικατερίνης του Γεωργίου (ΑΓΜΣ.225973), προ της οποίας και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin