Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Φθηνότερο ρεύμα για την περιοχή μας και για τους εργαζομένους του ΑτΕ.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ PROTERGIA ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑτΕ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Από την Τρίτη 1η Μαρτίου 2016 θα ισχύσει νεα μειωμένη τιμή στο ειδικό οικιακό τιμολόγιο της Protergia μετά και την συμφωνία με το σωματείο «ΕΝΩΣΗ». Η μείωση είναι της τάξης του 20% σε σχέση με τον βασικό προμηθευτή, ανάλογα με την κατανάλωση και τον τύπο της παροχής, μονοφασικό ή τριφασικό, αποκλειστικά και μόνο για τους εργαζόμενους του Αλουμινίου της Ελλάδος, που θα έχουν δικαίωμα πλέον μέχρι 3 παροχές ο καθένας, σε κατοικίες που διαμένει ο ίδιος.
Επίσης από την ίδια ημερομηνία θα δίνεται η δυνατότητα και σε μη εργαζόμενους ΑτΕ καταναλωτές της περιοχής, να συνδεθούν με την Protergia με το προηγούμενο μειωμένο οικιακό τιμολόγιο των εργαζομένων, αρκεί να τους έχει συστήσει στην Protergia η Αλουμίνιον της Ελλάδος. Η μείωση είναι της τάξης του 15% σε σχέση με τον βασικό προμηθευτή, ανάλογα με την κατανάλωση και τον τύπο της παροχής, μονοφασικό ή τριφασικό.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μείωσης των τιμολογίων του βασικού προμηθευτή, η Protergia  θα προχωρήσει σε αντίστοιχη μείωση των τιμολογίων.

Πληροφορίες και αιτήσεις στην υπηρεσία του Οικισμού-ΕΥ της ΑτΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 18311, στο e-mail cs@protergia.gr ή στο fax   2103448555.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin