Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

10 θέσεις εργασίας στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. . Για ποιους λόγους γίνονται αυτές οι προσλήψεις ;

Προγραμματίστηκαν 10 νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς του Δήμου Δ.Α.Α.
Με σειρά προτεραιότητας, οι πρώτες 2 θέσεις που θα γίνουν προσπάθειες για να  εγκριθούν, είναι αυτές για την στελέχωση των παιδικών σταθμών του Δήμου καθώς και μια θέση για το ΚΕΠ Αντίκυρας.
Ακολουθούν άλλες 7 θέσεις οι οποίες αφορούν τις εσωτερικές  υπηρεσίες του Δήμου.

Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις αιτιολογήσεις για την πρόσληψη των 10 αυτών ατόμων :


1. Έναν (1) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΕ για τη στελέχωση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου και
2. Έναν (1) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ ΠΕ για τη στελέχωση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού του Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» καταργήθηκε και οι
αρμοδιότητές του πέρασαν στο Δήμο και συγκεκριμένα στο εν λόγω τμήμα. Στο Δήμο λειτουργούν τρεις
παιδικοί σταθμοί και συγκεκριμένα ο Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διστόμου, ο Β’ Δημοτικός Παιδικός
Σταθμός Διστόμου και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αράχωβας. Στον Α΄ υπηρετούν μία υπάλληλο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΠΕ και μία υπάλληλος ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και οι άλλοι δύο λόγω
συνταξιοδοτήσεων στερούνται παντελώς τακτικού προσωπικού και λειτουργούσαν με προσωπικό ΙΔΟΧ.
Φέτος δυστυχώς μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης του νομικού προσώπου δεν εγκρίθηκε η
πρόσληψη προσωπικού και οι δύο παιδικοί λειτούργησαν μόνο για ένα δίμηνο δημιουργώντας τεράστια
προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς των νηπίων και έντονη διαμάχη μεταξύ την φορέων και των
δημοτών.
3. Έναν (1) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΕ για τη στελέχωση του γραφείου ΚΕΠ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ του Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ο θάνατος του ενός εκ των δύο
υπαλλήλων του συγκεκριμένου ΚΕΠ και το γεγονός ότι το εν λόγω ΚΕΠ έχει αυξημένες ανάγκες καθώς
εξυπηρετεί εκτός της κοινότητας Αντίκυρας και τους πολίτες του οικισμού της Παραλίας Διστόμου λόγω της
εγγύτερης χιλιομετρικής απόστασης.
4. Έναν (1) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ για τη στελέχωση των διοικητικών
υπηρεσιών του Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η καλύτερη οργάνωση των
διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου καθώς ο υπάλληλος της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει εξειδίκευση στα
θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
5. Έναν (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ για τη στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η εξασφάλιση είσπραξης
δημοσίων εσόδων καθώς στο γραφείο εσόδων υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος και γενικότερα η στελέχωση
της οικονομικής υπηρεσίας από εξειδικευμένο προσωπικό.
6. Έναν (1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ για τη στελέχωση τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Διαφάνειας του Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι δεν υπηρετεί κανένας
υπάλληλος με τη συγκεκριμένη ειδικότητα με αποτέλεσμα να αναθέτουμε πολλές υπηρεσίες που θα
μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από μόνιμο προσωπικό του Δήμου σε εξωτερικό συνεργάτη που στοιχίζει
πολλά χρήματα στο Δήμο.
7. Έναν (1) ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ για τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
8. Έναν (1) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ για τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
9. Έναν (1) ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ για τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού των τριών παραπάνω κλάδων είναι ότι δεν
είναι δυνατή η εκπόνηση και υπογραφή μελετών με αποτέλεσμα να ανατίθενται σε εξωτερικό συνεργάτη
γεγονός που στοιχίζει και οικονομικά αλλά και χρονικά στο Δήμο με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την μη
ένταξη έργων του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
9. Έναν (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ για τη στελέχωση του τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η αποτελεσματικότερη οργάνωση
του εν λόγω τμήματος που αποσκοπεί στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας με τη βελτίωση της
προώθησης της απασχόλησης και των εμπορικών δραστηριοτήτων, επικείμενης και της συνταξιοδότησης της
προϊσταμένης του τμήματος μέχρι το τέλος του έτους.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin