22 Σεπτεμβρίου 2021

Σύσταση κανονισμού περί όρων χρήσης – ενοικίασης των Αραχωβίτικων διαμερισμάτων του ακινήτου στην Κυψέλη

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε τα παρακάτω :  Προς διευκόλυνση των γονιών και λόγω των δύσκολων οικονομικών

συνθηκών που διανύουμε, οι φοιτητές – σπουδαστές που συγκατοικούν στο ίδιο διαμέρισμα,

να μοιράζονται το κόστος, τόσο της εγγύησης όσο και του ετήσιου μισθώματος.

Επίσης προτείνω, για το έτος 2020 που οι φοιτητές – σπουδαστές δεν διέμειναν στα

διαμερίσματα, καθώς οι σχολές ήταν κλειστές λόγω της πανδημίας covid, να μην υπάρξει

καμία υποχρέωσή τους για καταβολή μισθώματος.»

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του Προέδρου

2. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αράχωβας 186/2006, με θέμα

¨Σύσταση κανονισμού περί όρων χρήσης – ενοικίασης των διαμερισμάτων του ακινήτου του

Δήμου στην Κυψέλη»

και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Απαλλάσσει τους φοιτητές – σπουδαστές από το μίσθωμα του έτους 2020

2. Οι φοιτητές – σπουδαστές που συγκατοικούν στο ίδιο διαμέρισμα, θα μοιράζονται το

κόστος της εγγύησης και του ετήσιου μισθώματος

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Αράχωβας 186/2006 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin