27 Ιουλίου 2018

Δράσεις πυροπροστασίας σε όλο τον Δήμο Δ.Α.Α., αποφασίζει το Δ.Σ. στις 30/7/18


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 30.07.2018
   

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 458,90€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από έσοδα ΑΠΕ, κατανομή και αναμόρφωση 7η προϋπολογισμού οικ. ετους 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ( Β' τρίμηνο) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο:
Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Κ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ για δράσεις πυροπροστασίας με απ΄ευθείας ανάθεση {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Τ.Κ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ για δράσεις πυροπροστασίας με απ΄ευθείας ανάθεση {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για δράσεις πυροπροστασίας με απ΄ευθείας ανάθεση {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 8ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΑΧΟΒΑ Σγια δράσεις πυροπροστασίας με απ΄ευθείας ανάθεση {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας για αποκατάσταση παράνομων ΧΑΔΑ ( δράσεις πυροπροστασίας) με απ΄ευθείας ανάθεση {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 10ο: Παραχώρηση του χώρου της πλατείας ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ στον Σύλλογο Μελέτης & Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού Περιφέρειας Διστόμου για τη διοργάνωση της γιορτής κρασιού {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 11ο: Παραχώρηση του χώρου του ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ στον Σύλλογο Μελέτης & Προβολής των προβλημάτων & Γενικού Εκπολιτισμού Περιφέρειας Διστόμου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 12ο: Μερική τροποποίηση της 50/2016 Α.Δ.Σ. περί: Ένταξη του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Εγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 14ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» . {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 15ο: Παραλαβή του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΡΩΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 16ο: Ενημέρωση επί γνωμοδότησης του νομικού του Δήμου για παραχώρηση χρήσης του ακινήτου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Διστόμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 17ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.   {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Ενημέρωση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μέσω ΚΔΕΤΠΔΑΑ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

Eυστάθιος Γιαννέλος 
Blog Widget by LinkWithin