4 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Δ.Α.Α : Πρόσκληση για συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Ο Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4555/2018 και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες/δημότισσες,

Κ Α Λ Ε ΙΑ. Τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και συγκεκριμένα:α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων

που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους ορίζοντας παράλληλα και τους εκπροσώπους τους (έναν/μία τακτικό/ή με τον/την αναπληρωτή/τρια του), καιΒ. Τους δημότες-δημότισσες:οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης/δημότισσα που είναι εγγεγραμμένος/η στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου,έως τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.Στις αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε να αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία του φορέα ή ονοματεπώνυμο του/της δημότη/τισσα, τηλέφωνα, ταχυδρομική διεύθυνση και e-mail).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Ιωάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin