Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Τα ωφέλη του Δήμου Δ.Α.Α. από την ένταξη του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας


Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ),είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων τα οποία ήσαν: Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας. Στο ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής 159 Καλλικρατικοί Δήμοι από όλη τη χώρα.Η ένταξη του Δήμου Δ.Α.Α.,  στο Δίκτυο αυτό θα ωφελήσει παντοιοτρόπως τον Δήμο μας διότι.


1. Ο Δήμος μας θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την
προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
2. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για
την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής
μέριμνας.
3. Ο Δήμος μας θα
συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
4. Ο Δήμος μας μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη
δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
5. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα προβάλλει τις δράσεις
του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
6.Ο Δήμος μας θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ήάλλα
προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.
7. Ο Δήμος μας θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει
αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
9. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin