Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

3 θέσεις για τα ΕΛΤΑ σε ΑΡΑΧΩΒΑ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ και ΘΗΒΑ


ΕΛΤΑ: 3 υπάλληλοι σε Θήβα, Λιβαδειά και Αράχωβα

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος των ΕΛΤΑ, στα καταστήµατα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Θηβαίων και Λεβαδέων,..


http://xnews.gr/roh/articles/?id=6036779

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin