Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Αράχωβα : Έτοιμος προς δημοπράτηση ο περιφερειακός δρόμος.

φωτό από Γιώργο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στις 19 Ιουνίου 2015 ο κ. Ιωάννης Γεωργακός, Δήμαρχος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, συνοδευόμενος από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Π. Κεφάλα, Τοπογράφο Μηχανικό και Μηχανικούς δημότες της Αράχωβας, επισκέφτηκε την αρμόδια Υπηρεσία - Τμήμα Μελετών Οδοποιίας της Δ/νσης Οδικών Υποδομών - της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Μεταφορών, και ενημερώθηκε διεξοδικά από αρμόδιους υπαλλήλους που χειρίζονται τη μελέτη του έργου της «Παράκαμψης Αράχωβας»

Από την ενημέρωση αυτή προέκυψαν τα εξής :

α)  Η Μελέτη (Οδική - Τεχνικών Έργων - Υδραυλική - Περιβαλλοντική και Η/Μ) του έργου: “Παράκαμψη Αράχωβας” έχει συνταχθεί με τις καλύτερες προδιαγραφές για έργα Οδοποιίας, είναι ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη, διαθέτει επίσης περιβαλλοντική έγκριση και επομένως είναι ώριμη για Δημοπράτηση.

β)  Προς το παρόν δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο Πρόγραμμα Κατασκευής Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λόγω των γνωστών οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η Χώρα μας. 

Κατόπιν τούτων, ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, μόλις οι οικονομικές συνθήκες της Χώρας το επιτρέψουν, θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το εν λόγω έργο να ενταχθεί και συγχρηματοδοτηθεί τόσο από το Υπουργείο Υποδομών όσο και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να δημοπρατηθεί, δεδομένου ότι  διαθέτει ώριμη και άριστη εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και είναι σημαντικό όχι μόνο για την Αράχωβα, αλλά και για τους όμορους δυτικά νομούς.  
                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


          ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ   

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin