Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Μια θέση εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Δ.Α.Α.

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Για την πλήρη ανακοίνωση πατήστε...
 εδώ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin