Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Σταθάς για κερδοσκοπία εργολάβων και για ενημέρωση ποσών από κατασχέσεις.
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Ακριβής προσδιορισμός εσόδων από τη διενέργεια ελέγχων στους καταθέτες λιστών και από τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για την πάταξη της φοροδιαφυγής την τελευταία 5ετία (2010-2015).
Το 2010 ξεκίνησε η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (σκαφών) και τραπεζικών λογαριασμών σε φοροφυγάδες. Παράλληλα, ξεκίνησε και η διενέργεια ελέγχων στους καταθέτες λιστών -όπως Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Λιχτενστάιν κ.α.- για τη πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συνακόλουθη είσπραξη εσόδων.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν εισπραχτεί κάθε χρονιά ξεχωριστά από το 2010 μέχρι σήμερα τόσο από την διενέργεια των ελέγχων στις λίστες, όσο και από τις κατασχέσεις;

Επίσης παρακαλείται ο κ. Υπουργός όπως καταθέσει:
Τα επίσημα έγγραφα στα οποία προσδιορίζονται τα ακριβή έσοδα από την διενέργεια των ελέγχων στις λίστες και από τις κατασχέσεις για κάθε χρονιά ξεχωριστά για την χρονική περίοδο 2010-2015.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης
=====================================================

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Κερδοσκοπία εργολάβων από το υπάρχον σύστημα αναθέσεων καθαριότητας στα νοσοκομεία.
Τεράστιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει με τα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας των νοσοκομείων καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, σε πολλές περιπτώσεις ενώ πληρώνονται από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, εντούτοις, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν πληρώνονται από τους εργολάβους καθαριότητας των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρακτική που έχει υιοθετηθεί για την καθαριότητα των νοσοκομείων συνεπάγεται μεγάλο κόστος σε σχέση με τα χρήματα που αναλογούν στο εργατικό κόστος και στα είδη καθαριότητας.
Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι να υπάρχει κερδοσκοπία των εργολάβων καθαριότητας των νοσοκομείων, τη στιγμή μάλιστα που το ΕΣΥ, και ειδικότερα τα νοσοκομεία, έχουν μεγάλη ανάγκη την εξοικονόμηση πόρων (ιατρικό προσωπικό, αναλώσιμα υλικά κ.α.). Αντίθετα, μεγάλα ποσά, όπως φαίνεται από τα παραπάνω,  καταλήγουν στις τσέπες των εργολάβων.
Με βάση τα ανωτέρω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αλλάξει άμεσα, όπως έγινε και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο τρόπος καθαριότητας των νοσοκομείων και να σταματήσει η κερδοσκοπία των εργολάβων;

Ο ερωτών βουλευτής
Σταθάς Γιάννης

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin