28 Νοεμβρίου 2023

Τα θέματα του Δ.Σ. του δήμου ΔΑΑ

Συζητήθηκαν σήμερα τα εξής θέματα:Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Διστόμου Αράχωβας

Αντίκυρας – Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ατόμου για τα Κέντρα Κοινότητας «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» με αρ. πρωτ. 3316/3-10-2023. – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Έγκριση αναμόρφωσης (35η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2023 - Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 4ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΔΕ Αράχωβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Καλύβια Λιβαδίου Αράχωβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Αράχωβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Στειρίου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Αντίκυρας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Αχλαδόκαμπος Δ.Ε. Αράχωβας - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Δ.Ε. Διστόμου - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 13ο : Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Διστόμου και αγωγών προσαγωγής ακαθάρτων οικισμών Διστόμου – Στειρίου» - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 14ο : Παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΤΟΡΟΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ »- Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 15ο : 'Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΛΩΝΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ». - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 16ο : Έγκριση μνημονίου για την δημιουργία του ασύρματου δικτύου με τίτλο «WiFi4gr – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» - Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για την εκταμίευση της χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα « Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο » Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 18ο : Εξέταση εξώδικου και λήψη κανονιστικής απόφασης λειτουργίας δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ζεμενού

- Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 55/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου – Εισηγητής : Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin