9 Νοεμβρίου 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για προκηρυχθείσες θέσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού


Ανακοινώνεται ότι για τις κάτωθι προκηρυχθείσες θέσεις στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού η
προθεσμία αποστολής του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
hr-parnassos@etasa.gr παρατείνεται έως και την 11.11.2018, ημέρα Κυριακή, ενώ η προθεσμία
για την αποστολή ταχυδρομικώς στο υποκατάστημα των απαραίτητων δικαιολογητικών που
περιγράφονται στις αντίστοιχες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την
14.11.2018, ημέρα Τετάρτη.
1. Χειριστής αναβατήρων ΧΚΠ (κωδ. Θέσης ΧΑΧΚΠ)
2. Βοηθός Χειριστή αναβατήρων ΧΚΠ (κωδ. Θέσης ΒΧΑΧΚΠ)
3. Χειριστής διαστρωτικού ή/και εκχιονιστικού μηχανήματος ΧΚΠ (κωδ. Θέσης ΧΔΕΜΧΚΠ)
4. Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος Αυτοματισμού ΧΚΠ (κωδ. Θέσης ΜΗΑΧΚΠ)
5. Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος ΧΚΠ (κωδ. Θέσης ΤΗΧΚΠ)
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin