Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δ.Α.Α. στις 01-09-2017
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 14η συνεδρίαση, τακτική, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Δημοτικό κατάστημα Διστόμου την Παρασκευή 01/9/2017 και ώρα 12:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Διστόμου (διαδικασία κατεπείγοντος)

2. Αναμορφώσεις τεχνικού προγράμματος

3. Εισήγηση έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ( Α.Α.Υ.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ» και Εισήγηση για Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ».

4. Πρακτικό Ι της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του 4412/2016 , για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ».

5. Μισθώματα μηχανημάτων τεχνικών έργων.

6. Εισήγηση για διάθεση πίστωσης και έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το έργο: «Δαπάνες για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δήμου έτους 2017» και έγκριση όρων διακήρυξης.

7. Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών.

8. Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων.

9. Προμήθεια ειδών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αράχοβας.

10. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών που προκληθήκαν από θεομηνίες στους οικισμούς του δήμου ΔΑΑ.

11. Διάθεση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση της ΚΔΕΤΠΔΑΑ.

12. Eισήγηση για τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος.

13. Σύσταση παγίας προκαταβολής Δημάρχου.

14. Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών Διστόμου (πρώην σφαγεία).

15. Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή Νικολάου Σιδέρη.

16. Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή της ΣΑΝΤΑ ΕΛΕΝΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.

17. Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

18. Ορισμός δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης Χαράλαμπου Μπακολουκά.

19. Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή Σιαμήτρου.

20. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση άρσης απαλλοτρίωσης.

21. Εξέταση αίτησης χορήγησης χρηματικού βοηθήματος λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης ιατρικών δαπανών.

22. Εξέταση αίτησης Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αράχωβας για οικονομική ενίσχυση προς συντήρηση οργάνων Φιλαρμονικής Αράχοβας.

23. Διαγραφή χρέους χώρου συνεχούς χρήσης στο Κοιμητήριο Διστόμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin