27 Ιανουαρίου 2017

Προσλήψεις,καιρικά φαινόμενα, ενημέρωση για παραίτηση Πανουργιά και άλλα θέματα στο Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α. στις 30/1

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης - ένστασης Γαρυφαλλιάς Κούτου κ.λ.π. γονέων για εγγραφή των τέκνων τους στον Παιδικό Σταθμό. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 3ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Αθανασίου Πανουργιά από το αξίωμα και ακολούθως από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}

Θέμα 4ο: Αποδοχή παραίτησης του κ. Αθανασίου Πανουργιά από το Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Τ.Δ.Α.Α. και ορισμός αντικαταστάτη. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Δ.Ε.Π.Τ.Δ.Α.Α. ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}

Θέμα 5ο: Σύσταση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}

Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών πλην αυτών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 9ο: Σύσταση επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής του αρ. 15 του Π.Δ. 171/87 για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 11ο: Κατάθεση απόψεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΥΔΗΝ ΒΩΞΙΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ Α.Ε." στη θέση ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του έτους 2017 (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 13ο: Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για τον χρηματικό κατάλογο ύδρευσης της Δ.Ε. Αράχωβας που εκδόθηκε το έτος 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 14ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.015,80€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 16ο: Εξέταση αιτήσεως της κας Παν. Φουντά-Κοτρογιάννου για λήψη μέτρων για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΦΟΥΝΤΑ-ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin