Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Δήμος Δ.Α.Α. : Με νέα παραίτηση και τελικά βρέθηκε ο αντικαταστάτης του κου ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης μέλους Δημοτικού Συμβούλου Δ.Ε. Διστόμου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


Έχοντας υπόψη :

1. Την από 12.12.2017 δήλωση παραίτησης του Συμβούλου της Δ.Ε. Διστόμου, που
πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο μας με αριθ. 161/12.12.2017.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν. 3852/2010.
3. Την αρ. 2/3.01.2017 Απόφαση του κ. Δημάρχου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-
Αντίκυρας περί « Αποδοχή παραίτησης μέλους Δημοτικού Συμβούλου Δ.Ε.
Διστόμου», με την οποία αποδέχθηκε την παραίτηση του τακτικού συμβούλου κ.
Αθανασίου Πανουργιά.
4. Την αρ. 21/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με την οποία
επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 18ης και 25ης
Μαίου 2014 του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας για την ανάδειξη της
Δημοτικής Αρχής και στην οποία επόμενος αναπληρωματικός σύμβουλος της
Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του συνδυασμού Γ΄ είναι ο κ. Παντίσκας Αναστάσιος
του Νικολάου.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Μπέλλου Αθανασίου του Ιωάννη από το αξίωμα του
Δημοτικού Συμβούλου της Δ.Ε. Διστόμου.

Την θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά ψήφων δημοτικός σύμβουλος κ.

Παντίσκας Αναστάσιος του Νικολάου.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin