Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Το χιονοδρομικό Παρνασσού , σε νέα αναζήτηση ατόμων, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου.Η εταιρεία ISS Facility Services A.E. είναι η ανάδοχος του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών της

Συντήρησης και της Τεχνικής Διαχείρισης της λειτουργίας του Χ.Κ. Παρνασσού » και θα προβεί,

στην άμεση πρόσληψη προσωπικού, υπό όρους, ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης και

ορισμένου χρόνου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

Ηλεκτρολόγος μηχανικός
(Τ.Ε.) Α’ τάξης

ή

Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ΄ Υποσταθμών
μέσης τάσης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την

παραπάνω ειδικότητα, να υποβάλουν την αίτηση τους στα

γραφεία της εταιρείας στο ΧΚΠ ή στο email:

efthimia.tsaplari@gr.issworld.com

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin