Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Με 23 θέματα συνεδριάζει στις 7/12/16 το Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α.


                    Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 7-12-2016
 Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 7η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 2ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 3ο: Τεχνικό Πρόγραμμα 2017. {Εισηγητής: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ Τ.Υ. ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}

Θέμα 4ο:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 5ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 6ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 7ο: Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών και διάθεση πίστωσης για πετρέλαιο θέρμανσης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2016) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.320,00€ του ΥΠΕΣ από τέλη διαφήμισης-κατηγορίας Δ' (αρ. 9 Ν. 2880/2001) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 12ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 13ο: Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Γ' τριμήνου οικ. έτους 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 14ο: Τροποποίηση τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων ετών 2007 έως 2010 εταιρείας Π. ΒΑΣΙΛΗΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 15ο: Διάθεση πίστωσης 300,00€ για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 16ο: Oρισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 17ο: Μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 18ο: Εξέταση αιτήσεως γονέων για τροποποίηση της αριθμ. 187/2016 ΑΔΣ περί "Καθιέρωση και μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 19ο: Ενημέρωση Δ.Σ. επί αιτήσεως κας Ολυμπίας Ασαρίδου για μετάταξη {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 20ο: Εξέταση της αριθμ. 25/2016 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Αράχωβας περί "Ανάκληση αδειών στάθμευσης"-Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}

Θέμα 21ο: Ανεμογεννήτριες {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}

Θέμα 22ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}

Θέμα 23ο: 'Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» {Εισηγητής: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin