Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Προς καθαρισμό οι χωματερές της ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και της ΑΡΑΧΩΒΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας προτίθεται να συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για εργασίες καθαρισμού των χωματερών στις Δ.Ε. Αντίκυρας (Περιοχή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) και Δ.Ε. Αράχωβας (Περιοχή ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΡΥΣΗ)   

Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου ΦΠΑ 


Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανωτέρω εργασία, είναι αυτή της απ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου στο Δίστομο έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ιωάννης Γεωργακός
  

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin