Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

2 προσλήψεις, Αλλαγή σχεδίων πόλεως στην ΑΡΑΧΩΒΑ, κ.α. θέματα στο Δ.Σ. στις 30/5 στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ.30-05-2016

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης πρ/σμου οικ. έτους 2016 (Α ΤΡΙΜΗΝΟ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 2ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2016 και αντίστοιχη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 3ο: Ορισμός υπαλλήλου για άνοιγμα και κίνηση λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 4ο: Ανανέωση μίσθωσης με την Α.Ε. COSMOTE στη θέση ΜΠΑΡΔΑΝΗ της Δ.Κ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 5ο: Ανανέωση μίσθωσης με την Α.Ε. COSMOTE στη θέση ΚΕΦΑΛΗ της Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 6ο: Ανανέωση μίσθωσης με την Wind Hellas A.E.στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ της Δ.Κ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 7ο: Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ) και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}


Θέμα 10ο: Διάθεση πίστωσης 5.000,00€ για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Θέμα 11ο: Έγκριση των αριθμ. 1/2016 και 2/2016 αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ περί "Διαγραφές κυβικών ύδρευσης και χρεών οφειλέτη του Δήμου" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}


Θέμα 12ο: Πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων ΠΕ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών μέχρι 3 μήνες {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}


Θέμα 13ο: Αντικατάσταση άδειας ΚΥΕ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) Μωρίκη Γεωργίου στην Αντίκυρα {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}


Θέμα 14ο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αράχοβας στο Κ.Χ.1α (ιδιοκτησία Λαγογιάννη Νικολάου) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}


Θέμα 15ο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αράχοβας στο Κ.Χ.1α (ιδιοκτησία Ιωάννας συζ. Παναγ. Μιμή, Νίτσας συζ. Στερ Καμβασινού, Γεωργίου Ζαφειρόπουλου) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}


Θέμα 16ο: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αράχοβας στο Κ.Χ.1α (ιδιοκτησία Γουρνά Παναγιώτη) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}


Θέμα 17ο: Έγκριση της μελέτης για το έργο "Υλοποίηση της Μόνιμης Έκθεσης του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας" {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}


Θέμα 18ο: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της επάρκειας στην υδροδότηση κατά τη διάρκεια του θέρους {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γ. ΚΕΦΑΛΑΣ}


Θέμα 19ο: Ενημέρωση επί θεμάτων της Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ}Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin