Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση από τον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. για τα αδέσποτα ζώα.

                       


                                   Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


Στα πλαίσια της διαχείρισης αδέσποτων ζώων ο ∆ήµος µας υλοποιεί για τρίτη
συνεχόµενη χρονιά πρόγραµµα περισυλλογής και στείρωσης αδέσποτων σκύλων σε
συνεργασία µε ιδιώτη κτηνίατρο.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4039/12 το πρόγραµµα περιλαµβάνει :

• Περισυλλογή και µεταφορά των αδέσποτων στον κτηνίατρο

• Στείρωση

• Αποπαρασίτωση

• Ηλεκτρονική σήµανση (chip )

• Επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως ο νόµος ορίζει.

Παράλληλα όσοι φιλόζωοι πολίτες επιθυµούν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο
µπορούν να επικοινωνούν µε το ∆ήµο στο τηλέφωνο 2267350114.


Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Τ.Υ.Π. & Π.

Γεώργιος Αγγελόπουλος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin