Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Νέα σύνθεση στην κοινωφελή του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.


Έπειτα από την παραίτηση του κου ΣΥΡΟΥ από την θέση του προέδρου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ, ορίστηκε νέο Δ.Σ..
Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα :


Ορίζει ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ την Μαρία Παπανοπούλου του Ευθυμίου και ως Αντιπρόεδρο
τον κ. Ιωάννη Σύρο.
Β. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1.Ιωάννης Σύρος του Ανδρέα ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λαγό του Ιωάννη(Δημοτικοί
Σύμβουλοι της πλειοψηφίας),
2.Νικόλαος Βαλαούρας του Χαραλάμπους με αναπληρωτή τον Θωμά Γραντζιώτη του Γεωργίου, (Δημοτικοί
Σύμβουλοι της πλειοψηφίας),
3. Παναγιώτης Γαλάνης του Ιωάννη με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κεφάλα του Παναγιώτη, (Δημοτικοί
Σύμβουλοι της μειοψηφίας),
4.Μαρία Παπανοπούλου του Ευθυμίου (μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Αντίκυρας) ως
Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Ηλία Σωτηρίου του Ευθυμίου, (κάτοικοι που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές
με το αντικείμενο της επιχείρησης)
5.Ειρήνη Παπαδάκη του Αλεξάνδρου (μέλος του Δ.Σ. του ΜΕΔΕΩΝ), με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κούτρα του
Κωνσταντίνου (μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Αράχωβας)
6. Παναγιούλα Παπαγιαννοπούλου του Δημητρίου (Αντιπρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αράχωβας),
με αναπληρωτή τον Βασίλειο Ριζούλη του Αντωνίου, (κάτοικοι που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης)
7.Ευαγγελία Γρανιτσιώτη του Γεωργίου (μέλος του πρώην Δ.Σ. της επιχείρησης) με αναπληρωτή τον Γεώργιο
Παπαδήμο του Αντωνίου ( κάτοικοι που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης).» 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin