Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

2 άτομα ζητά ο ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ...Δείτε την ανακοίνωση εδώ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin