Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Η νέα σύνθεση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 13.3.2017 μέχρι 31.8.2019 ως εξής:

 Τακτικά Μέλη:  1. Ράπτης Ανδρέας 2. Βαλαούρας Νικόλαος 3. Αγγελόπουλος Γεώργιος, 4. Λαγός Δημήτριος 5. Παντίσκας Αναστάσιος 6. Μίχος Ιωάννης


Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Γραντζιώτης Θωμάς, 2. Τρομπούκη –Βαρσάμη Χαρίκλεια, 3.Σύρος Ιωάννης, 4. Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα και 5.Μπακούρος Δημήτριος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin