Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Τα ονόματα των 5 νέων υδρονομέων για τον ελαιώνα της ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Με την 23/2017 απόφασή μας περί «Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου 2017, θέσεις υδρονομέων κ.λ.π»,
που εγκρίθηκε με την 1567/39771/17.3.2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την 1456/20.3.2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, του κ. Δημάρχου, προς τους
ενδιαφερόμενους, κινήθηκε η διαδικασία πρόσληψης υδρονομέων ελαιώνα της δημοτικής ενότητας
Αράχωβας, κατά σειρά ικανότητας και καταλληλότητας για την αρδευτική περίοδο 2017 (1.4 έως 30.09.2016).
Κατόπιν των ανωτέρω μας υποβλήθηκαν δέκα (10) αιτήσεις ως εξής:

 Ζησίμου Μιλτιάδης
 Κοκκοβός Γεώργιος
 Λάμπρος Γεώργιος
 Ιωάννου Σπυρίδων
 Γεωργάκης Γεώργιος
 Καραπατούχας Λουκάς
 Ανδρέου Νικόλαος
 Παπαγεωργίου Γεώργιος
 Κωτσαδάμ Αθανάσιος
 Ράπτης Ιωάννης


Σύμφωνα με την 15/2017 εισήγηση -κατά πλειοψηφία- του τοπικού συμβουλίου Δ.Ε. Αράχωβας προτείνονται
οι : Ζησίμου Μιλτιάδης, Λάμπρος Γεώργιος, Ράπτης Ιωάννης, Γεωργάκης Γεώργιος και Ιωάννου Σπυρίδων.

Εκλέγει κατά σειρά ικανότητας και καταλληλότητας, από τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλλαν αιτήσεις, ως
υδρονομείς της περιοχής του ελαιώνα της δημοτικής ενότητας Αράχωβας για την αρδευτική περίοδο 2017 και
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-4-2017 και μέχρι 30-09-2017 τους εξής: Ζησίμου Μιλτιάδης

 Λάμπρος Γεώργιος

Ράπτης Ιωάννης

Γεωργάκης Γεώργιος

 Ιωάννου Σπυρίδων


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεοδ. Μπέλλος, Ευστ. Καστρίτης, Κων. Οικονόμου, Λ. Ζήσης και Λ. Ζάκκας
ψηφίζουν κατά της παρούσας απόφασης. 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin